Att modernisera kundupplevelsen i en förlegad bransch

Trots att trenden går mot mer personaliserade kundupplevelser så har försäkringsbranschen stått stilla. Än idag betalar konsumenter alldeles för mycket och för fel saker, förklarar Mirelle de la Torre Walldén, Operations Manager på Gofido. Här berättar hon om hur...

SE VÅRT WEBBINAR – ATT MÄTA KUNDNÖJDHET

De senaste åren har en trend blivit allt tydligare i vår vardag. För att särskilja sig från konkurrenterna och tillgodose kundernas förväntningar måste företag och organisationer fokusera på sin kund och serviceupplevelse. På så vis kan man skapa konkurrensfördelar...

“Företag är duktiga på att samla in data, men måste bli betydligt bättre på att använda den”

Pontus Strede, ny konsult på Redway, om vad han tar med sig från sina tretton år på Tele2, vilka trender han ser inom kundupplevelsen framöver samt vad han ser mest fram emot i sin nya roll som konsult på Redway. Som konsult på Manpower hade Pontus Strede hunnit med...

Ovationer efter lyckad implementation av ny telefonilösning hos Nacka kommun

Denna vecka firar vi på Redway att Nacka kommun gått i mål med sitt implementationsprojekt avseende en ny telefonilösning och detta under ovationer från koncernledningen! Att projektet som innefattade att införa en helt ny telefonilösning från en ny samarbetspartner...

“Jag är så stolt över att jobba på Redway och den resa som Maria leder oss på”

Lina Hermansson, verksamhetskonsult på Redway, om hur hon ser att kundupplevelsen förändrats de senaste åren, varför hon älskar kombinationen av att jobba strategiskt och operativt samt vad som varit orsaken till Redways framgång trots en rådande pandemi. Hon har en...

Del 3: Serviceresans framtid

Man kan med säkerhet säga att de senaste två åren satt sin tydliga prägel på både våra vanor och hur vi lever och konsumerar. Och även om företag varit tvungna att omvärdera hur, var och när de pratar med sina kunder har målen med kontakten inte förändrats. I vår...

Fem CX-trender vi kommer att se mer av framöver

CX-världen genomgår en konstant förändring och det har blivit viktigare än någonsin att snabbt kunna anpassa sin strategi efter ny teknologi och de kundbehov som följer. Här har vi listat fem viktiga CX-trender som vi kommer att se mer av de kommande åren. Bättre...

Att mäta kundnöjdhet på rätt sätt

Under 2021 kommer SKR att upphöra med den så kallade servicemätningen i den årliga KKiK-undersökningen. Äntligen säger vi på Redway! Vi har länge upplevt att mätningen missar tre viktiga faktorer och därför inte speglar verkligheten fullt ut. Här delar vi våra tankar...

“Som företag måste vi prata om det som är relevant för konsumenten – ha en dialog snarare än monolog”

Sara Koos, Online Experience Manager på Electrolux, om kundernas ökade förväntningar, hur Electrolux bygger communities kring sina produkter och vad som krävs för att maximera chanserna att bli framgångsrik i morgondagens kundupplevelse. Med en bakgrund inom...

“Företag behöver inse att kundtjänsten är en guldgruva, det finns så mycket att hämta därifrån”

Paola Sunnhagen har sen slutet av sommaren jobbat som projektledare och rådgivare på Redway, men har över trettio års erfarenhet av att framgångsrikt bygga upp och driva kundtjänstavdelningar i en rad olika branscher. I vår intervju berättar hon lite om vad som...

Del 2: Tillfällen då serviceresan bör kartläggas

I del två av artikelserien om serviceresan går vi igenom exempel på tillfällen då det är en god idé att använda kartläggning av serviceresan som ett verktyg för att förbättra kundupplevelsen.Det finns många vägar att gå för att öka  kundlojaliteten och minska interna...

Hur mycket är mycket?

Vi har alla varit där. ”Det-är-jättemånga-som-ringer-om-det-här-fällan”. Övriga organisationen möter din frustration med ett ljummet ”Hur många är många? Men om vi tänker efter: Vad avgör vad som är många?Är många dåligt (det kanske var kontakter som kan innebära en...

Del 1: Serviceresans betydelse

Att kundresa blivit ett välanvänt ord i dagens samhälle är ett faktum – men vad menas egentligen med serviceresa? I den första delen av vår artikelserie går vi på djupet med vad begreppet innebär och förklarar varför det borde vara en självklarhet att analysera sin...

Fantastiskt 2021 för Redway så långt – nu ska vi fokusera på att vidareutveckla vårt erbjudande

Maria Lindell, vd på Redway, berättar lite om hur man lyckats skala upp under pandemin, vilka trender hon ser kommer att prägla oss framgent och vad som varit roligast under året hittills. 2021 har varit ett fantastiskt år för oss på Redway. Dels har vi fått utföra en...

Hemligheten bakom en lyckad kundupplevelse? Enkelhet, enkelhet, enkelhet!

Med över sju år på Redway som konsult har Stephan Johansson varit med om många olika typer av utmaningar som framförallt rör kundupplevelsen. Här berättar han om vad som är hemligheten bakom en lyckad kundupplevelse, vilka digitaliseringstrender han tror kommer att...

“Vi har gjort stora besparingar genom att anlita Redway”

Sedan 2007 har Redway genomfört upphandlingar och sourcingutredningar kring IT och telefoni för Örebro kommun. Viktiga faktorer till de återkommande uppdragen har varit specialiserade konsulter som genererat ett stort strategiskt värde och inte minst tydliga...

Så hjälpte Redway ett av Nordens största bolag inom sitt område effektivisera verksamheten, sänka kostnaderna och öka säkerheten

Redway hjälpte ett nordiskt tjänsteföretag med cirka 700 verksamhetsställen att effektivisera verksamheten, samtidigt som samarbetet mynnade ut i sänkta kostnader och ökad säkerhet – såhär gick det till.Kunden har kontor och verksamhetsställen i alla nordiska...

Andreas Lindberg hoppar på Redways resa – igen!

Efter att ha vidgat vyerna som service manager på Tele2 återvänder Andreas Lindberg till Redway. Nu ska han göra skillnad där han bidrar som mest – på verksamhetssidan. Redway välkomnar Andreas Lindberg tillbaka med öppna armar. Hans breda kunskapspalett och...

”Det handlar om ett evigt lärande”

Sofia Tingåker, enhetschef för Täby kommuns kontaktcenter, om hur kommuner behöver driva service framåt för att hänga med i digitaliseringen och möta invånarnas behov.Efter många år hos privata aktörer inom näringslivet lockade den offentliga sektorn för Sofia...

“Kom ihåg hur lite tid du har med varje kund”

Han är en nyfiken person som brinner för att utmana människor och driva igenom hållbara förändringar. Vi samtalar med Thibaud Hartwig Holmgren om vad som egentligen krävs för en lyckad kundupplevelse över tid.Thibaud har många strängar på sin lyra. Idag arbetar han...

Telemanagement byter namn – blir Redway

Med en tydligare vision och ett utvecklat erbjudande vill vi som det oberoende konsultbolaget markera en nystart och byter namn till Redway. Namnet utgör en naturlig del av förändringsresan och speglar helheten av tjänsteutbudet inom infrastruktur, digitala möten och kundupplevelse.

Självledarskap och större kundfokus kommer följa med in i 2021

Pandemin har gjort företagen benägna att fatta snabbare beslut om digitalisering än vad man gjort tidigare. Jag ser att den snabba digitaliseringen som nu sker kommer leda till flera starka trender under 2021, som självledarskap och större kundfokus. Hjulen har nu börjat rulla, då kommer man inte vilja stoppa dem igen.

“Redways vision om att väva samman kund, teknik och processer tilltalade mig”

Annika Ugglas tjugofyra år på klädjätten H&M, med fokus på verksamhetsutvecklande projekt de senaste femton åren, skvallrar om en gedigen kunskap och erfarenhet. Hon har inte bara träffsäkra insikter om varför en fungerande länk mellan verksamhet och IT är navet i affären – utan även ett oavbrutet fokus på slutkonsumenten.

“Vi har mycket att lära oss av Redway”

Gill Tigerhielm är enhetschef på Norrtälje kommuns kontaktcenter sedan två år tillbaka där hon drivit förändringsarbete i en rasande takt. Anställningen inleddes med stormen Alfrida för att därefter präglas av covid-krisen. Telemanagement har varit en del av den minst sagt händelserika resan som egentligen bara har börjat.

”TRYGGHETEN PÅ VÅRA ANLÄGGNINGAR ÄR DET VIKTIGASTE FÖR KUNDUPPLEVELSEN PÅ FRISKIS & SVETTIS”

Gabriella Elias, kundupplevelsechef på Friskis & Svettis, om utmaningarna med att bibehålla en hög kundnöjdhet under en pandemi, vilka hon ser som de största utmaningarna i sin roll idag och hur de förändrats under åren.

Årets mest komplexa projekt – som vi gärna hade gjort om igen!

Nyligen stod vi Telemanagement inför ett omfattande projekt. Vi skulle implementera en gemensam callcenter-plattform för kundserviceverksamheter på fem olika marknader världen över och totalt åtta sajter berördes. Kundens system hade fungerat en gång i tiden men hängde inte med i takt med förändrade arbetsprocesser. Det fanns ett stort behov av anpassning och effektivisering.

REDWAY ÄR ETT BOLAG I FÖRÄNDRING VILKET GÖR ATT DET ÄR EXTREMT KUL ATT VARA MED

Åsa Egnell, konsult på Telemanagement, om hur hur företag bör anpassa sin verksamhet efter den snabba digitaliseringen, vad Telemanagement gör annorlunda mot resten av branschen och vikten av att se sina kunder som vänner.

“MAN MÅSTE KUNNA PRATA OM KÄNSLOR FÖR ATT LYCKAS MED KUNDUPPLEVELSEN”

Johan Claeson, kundupplevelsechef på Fortnox, om vikten av att vara datadriven när det kommer till kundupplevelsen, vad som krävs för att maximera chanserna att bli framgångsrik i morgondagens kundupplevelse och om hur lite som ibland krävs för att göra skillnad i kundmötet.

“KUNDUPPLEVELSEN HAR FÖRFLYTTATS FRÅN GOLVET TILL STYRELSERUMMET”

Aaron Kroon, Director Business Development & Innovation på Vattenfall Customer Service Nordic, om digitaliseringens påverkan på kundupplevelsen, kundernas förändrade kravbild och om vikten av att vara datadriven för utvecklingen av kundupplevelsen.

SÅ SKALL REDWAY BLI BÄST I SVERIGE NÄR FÖRETAG VILL UTVECKLA SITT KUNDFOKUS

Hon kallar sig för en engagerad generalist som alltid haft en stark digital prägel. Med en bakgrund som ekonom, och med erfarenhet inom IT-branschen och som managementkonsult ska nu Maria Lindell axla rollen som vd på Telemanagement. Och siktet, det är inställt högt!

Att modernisera kundupplevelsen i en förlegad bransch

Att modernisera kundupplevelsen i en förlegad bransch

Trots att trenden går mot mer personaliserade kundupplevelser så har försäkringsbranschen stått stilla. Än idag betalar konsumenter alldeles för mycket och för fel saker, förklarar Mirelle de la Torre Walldén, Operations Manager på Gofido. Här berättar hon om hur...

läs mer

SE VÅRT WEBBINAR – ATT MÄTA KUNDNÖJDHET

De senaste åren har en trend blivit allt tydligare i vår vardag. För att särskilja sig från konkurrenterna och tillgodose kundernas förväntningar måste företag och organisationer fokusera på sin kund och serviceupplevelse. På så vis kan man skapa konkurrensfördelar...

läs mer
Del 3: Serviceresans framtid

Del 3: Serviceresans framtid

Man kan med säkerhet säga att de senaste två åren satt sin tydliga prägel på både våra vanor och hur vi lever och konsumerar. Och även om företag varit tvungna att omvärdera hur, var och när de pratar med sina kunder har målen med kontakten inte förändrats. I vår...

läs mer
Fem CX-trender vi kommer att se mer av framöver

Fem CX-trender vi kommer att se mer av framöver

CX-världen genomgår en konstant förändring och det har blivit viktigare än någonsin att snabbt kunna anpassa sin strategi efter ny teknologi och de kundbehov som följer. Här har vi listat fem viktiga CX-trender som vi kommer att se mer av de kommande åren. Bättre...

läs mer
Att mäta kundnöjdhet på rätt sätt

Att mäta kundnöjdhet på rätt sätt

Under 2021 kommer SKR att upphöra med den så kallade servicemätningen i den årliga KKiK-undersökningen. Äntligen säger vi på Redway! Vi har länge upplevt att mätningen missar tre viktiga faktorer och därför inte speglar verkligheten fullt ut. Här delar vi våra tankar...

läs mer
Del 2: Tillfällen då serviceresan bör kartläggas

Del 2: Tillfällen då serviceresan bör kartläggas

I del två av artikelserien om serviceresan går vi igenom exempel på tillfällen då det är en god idé att använda kartläggning av serviceresan som ett verktyg för att förbättra kundupplevelsen.Det finns många vägar att gå för att öka  kundlojaliteten och minska interna...

läs mer
Hur mycket är mycket?

Hur mycket är mycket?

Vi har alla varit där. ”Det-är-jättemånga-som-ringer-om-det-här-fällan”. Övriga organisationen möter din frustration med ett ljummet ”Hur många är många? Men om vi tänker efter: Vad avgör vad som är många?Är många dåligt (det kanske var kontakter som kan innebära en...

läs mer
Del 1: Serviceresans betydelse

Del 1: Serviceresans betydelse

Att kundresa blivit ett välanvänt ord i dagens samhälle är ett faktum – men vad menas egentligen med serviceresa? I den första delen av vår artikelserie går vi på djupet med vad begreppet innebär och förklarar varför det borde vara en självklarhet att analysera sin...

läs mer
Andreas Lindberg hoppar på Redways resa – igen!

Andreas Lindberg hoppar på Redways resa – igen!

Efter att ha vidgat vyerna som service manager på Tele2 återvänder Andreas Lindberg till Redway. Nu ska han göra skillnad där han bidrar som mest – på verksamhetssidan. Redway välkomnar Andreas Lindberg tillbaka med öppna armar. Hans breda kunskapspalett och...

läs mer
”Det handlar om ett evigt lärande”

”Det handlar om ett evigt lärande”

Sofia Tingåker, enhetschef för Täby kommuns kontaktcenter, om hur kommuner behöver driva service framåt för att hänga med i digitaliseringen och möta invånarnas behov.Efter många år hos privata aktörer inom näringslivet lockade den offentliga sektorn för Sofia...

läs mer
“Kom ihåg hur lite tid du har med varje kund”

“Kom ihåg hur lite tid du har med varje kund”

Han är en nyfiken person som brinner för att utmana människor och driva igenom hållbara förändringar. Vi samtalar med Thibaud Hartwig Holmgren om vad som egentligen krävs för en lyckad kundupplevelse över tid.Thibaud har många strängar på sin lyra. Idag arbetar han...

läs mer
Telemanagement byter namn – blir Redway

Telemanagement byter namn – blir Redway

Med en tydligare vision och ett utvecklat erbjudande vill vi som det oberoende konsultbolaget markera en nystart och byter namn till Redway. Namnet utgör en naturlig del av förändringsresan och speglar helheten av tjänsteutbudet inom infrastruktur, digitala möten och kundupplevelse.

läs mer
Självledarskap och större kundfokus kommer följa med in i 2021

Självledarskap och större kundfokus kommer följa med in i 2021

Pandemin har gjort företagen benägna att fatta snabbare beslut om digitalisering än vad man gjort tidigare. Jag ser att den snabba digitaliseringen som nu sker kommer leda till flera starka trender under 2021, som självledarskap och större kundfokus. Hjulen har nu börjat rulla, då kommer man inte vilja stoppa dem igen.

läs mer
“Vi har mycket att lära oss av Redway”

“Vi har mycket att lära oss av Redway”

Gill Tigerhielm är enhetschef på Norrtälje kommuns kontaktcenter sedan två år tillbaka där hon drivit förändringsarbete i en rasande takt. Anställningen inleddes med stormen Alfrida för att därefter präglas av covid-krisen. Telemanagement har varit en del av den minst sagt händelserika resan som egentligen bara har börjat.

läs mer
Årets mest komplexa projekt – som vi gärna hade gjort om igen!

Årets mest komplexa projekt – som vi gärna hade gjort om igen!

Nyligen stod vi Telemanagement inför ett omfattande projekt. Vi skulle implementera en gemensam callcenter-plattform för kundserviceverksamheter på fem olika marknader världen över och totalt åtta sajter berördes. Kundens system hade fungerat en gång i tiden men hängde inte med i takt med förändrade arbetsprocesser. Det fanns ett stort behov av anpassning och effektivisering.

läs mer