Telemanagement byter namn – blir Redway

Med en tydligare vision och ett utvecklat erbjudande vill vi som det oberoende konsultbolaget markera en nystart och byter namn till Redway. Namnet utgör en naturlig del av förändringsresan och speglar helheten av tjänsteutbudet inom infrastruktur, digitala möten och kundupplevelse.

Självledarskap och större kundfokus kommer följa med in i 2021

Pandemin har gjort företagen benägna att fatta snabbare beslut om digitalisering än vad man gjort tidigare. Jag ser att den snabba digitaliseringen som nu sker kommer leda till flera starka trender under 2021, som självledarskap och större kundfokus. Hjulen har nu börjat rulla, då kommer man inte vilja stoppa dem igen.

“Telemanagements vision om att väva samman kund, teknik och processer tilltalade mig”

Annika Ugglas tjugofyra år på klädjätten H&M, med fokus på verksamhetsutvecklande projekt de senaste femton åren, skvallrar om en gedigen kunskap och erfarenhet. Hon har inte bara träffsäkra insikter om varför en fungerande länk mellan verksamhet och IT är navet i affären – utan även ett oavbrutet fokus på slutkonsumenten.

“Vi har mycket att lära oss av Telemanagement”

Gill Tigerhielm är enhetschef på Norrtälje kommuns kontaktcenter sedan två år tillbaka där hon drivit förändringsarbete i en rasande takt. Anställningen inleddes med stormen Alfrida för att därefter präglas av covid-krisen. Telemanagement har varit en del av den minst sagt händelserika resan som egentligen bara har börjat.

“TRYGGHETEN PÅ VÅRA ANLÄGGNINGAR ÄR DET VIKTIGASTE FÖR KUNDUPPLEVELSEN PÅ FRISKIS & SVETTIS”

Gabriella Elias, kundupplevelsechef på Friskis & Svettis, om utmaningarna med att bibehålla en hög kundnöjdhet under en pandemi, vilka hon ser som de största utmaningarna i sin roll idag och hur de förändrats under åren.

Årets mest komplexa projekt – som vi gärna hade gjort om igen!

Nyligen stod vi Telemanagement inför ett omfattande projekt. Vi skulle implementera en gemensam callcenter-plattform för kundserviceverksamheter på fem olika marknader världen över och totalt åtta sajter berördes. Kundens system hade fungerat en gång i tiden men hängde inte med i takt med förändrade arbetsprocesser. Det fanns ett stort behov av anpassning och effektivisering.

TELEMANAGEMENT ÄR ETT BOLAG I FÖRÄNDRING VILKET GÖR ATT DET ÄR EXTREMT KUL ATT VARA MED

Åsa Egnell, konsult på Telemanagement, om hur hur företag bör anpassa sin verksamhet efter den snabba digitaliseringen, vad Telemanagement gör annorlunda mot resten av branschen och vikten av att se sina kunder som vänner.

“MAN MÅSTE KUNNA PRATA OM KÄNSLOR FÖR ATT LYCKAS MED KUNDUPPLEVELSEN”

Johan Claeson, kundupplevelsechef på Fortnox, om vikten av att vara datadriven när det kommer till kundupplevelsen, vad som krävs för att maximera chanserna att bli framgångsrik i morgondagens kundupplevelse och om hur lite som ibland krävs för att göra skillnad i kundmötet.

“KUNDUPPLEVELSEN HAR FÖRFLYTTATS FRÅN GOLVET TILL STYRELSERUMMET”

Aaron Kroon, Director Business Development & Innovation på Vattenfall Customer Service Nordic, om digitaliseringens påverkan på kundupplevelsen, kundernas förändrade kravbild och om vikten av att vara datadriven för utvecklingen av kundupplevelsen.

SÅ SKALL TELEMANAGEMENT BLI BÄST I SVERIGE NÄR FÖRETAG VILL UTVECKLA SITT KUNDFOKUS

Hon kallar sig för en engagerad generalist som alltid haft en stark digital prägel. Med en bakgrund som ekonom, och med erfarenhet inom IT-branschen och som managementkonsult ska nu Maria Lindell axla rollen som vd på Telemanagement. Och siktet, det är inställt högt!

Telemanagement byter namn – blir Redway

Telemanagement byter namn – blir Redway

Med en tydligare vision och ett utvecklat erbjudande vill vi som det oberoende konsultbolaget markera en nystart och byter namn till Redway. Namnet utgör en naturlig del av förändringsresan och speglar helheten av tjänsteutbudet inom infrastruktur, digitala möten och kundupplevelse.

läs mer
Självledarskap och större kundfokus kommer följa med in i 2021

Självledarskap och större kundfokus kommer följa med in i 2021

Pandemin har gjort företagen benägna att fatta snabbare beslut om digitalisering än vad man gjort tidigare. Jag ser att den snabba digitaliseringen som nu sker kommer leda till flera starka trender under 2021, som självledarskap och större kundfokus. Hjulen har nu börjat rulla, då kommer man inte vilja stoppa dem igen.

läs mer
“Vi har mycket att lära oss av Telemanagement”

“Vi har mycket att lära oss av Telemanagement”

Gill Tigerhielm är enhetschef på Norrtälje kommuns kontaktcenter sedan två år tillbaka där hon drivit förändringsarbete i en rasande takt. Anställningen inleddes med stormen Alfrida för att därefter präglas av covid-krisen. Telemanagement har varit en del av den minst sagt händelserika resan som egentligen bara har börjat.

läs mer
Årets mest komplexa projekt – som vi gärna hade gjort om igen!

Årets mest komplexa projekt – som vi gärna hade gjort om igen!

Nyligen stod vi Telemanagement inför ett omfattande projekt. Vi skulle implementera en gemensam callcenter-plattform för kundserviceverksamheter på fem olika marknader världen över och totalt åtta sajter berördes. Kundens system hade fungerat en gång i tiden men hängde inte med i takt med förändrade arbetsprocesser. Det fanns ett stort behov av anpassning och effektivisering.

läs mer