Sedan mitten av februari 2022 är Jan Zandrén en i konsultteamet på Redway. Han har en bred kompetens från över 30 år som verksamhetsutvecklare i IT-branschen; alltid några steg före många andra i tanke och handling. Med erfarenheter från utmanande uppdrag som såväl beställare som konsult och leverantör, förstärker han Redway inom framförallt sourcing. 

– Det är första gången jag kommer till en ny arbetsplats där kollegorna direkt tar initiativ till lära-känna-möten. Det känns superhärligt och alla är nyfikna både på min kompetens och vem jag är som person. 

Det är tidigt 1990-tal och hemma hos en av Jan kompisar finns en internetuppkoppling. Vännen försöker övertyga den tvivlande Janne om att det går att göra sökningar och få svar om precis vad som helst i hela världen.  

– Jag trodde honom inte och skrev det knäppaste ord jag just då kunde komma på i sökrutan. Det engelska ordet för dörrhandtag, door knob. 

I dag ger samma sökning 120 miljoner träffar på Google och även om antalet var färre då, så räckte det för att väcka hans intresse för internets möjligheter.  

– Den utvecklingsresan ville jag vara med på, det insåg jag direkt, och sökte en eftergymnasial datautbildning, minns Jan.  

Det dröjde inte länge innan IT-branschen skrek efter människor med Jans attityd och hunger. Många hade stort fokus på själva tekniken, andra såg behovet av att bygga system med tanke på de människor som skulle använda dem för att lösa problem; det vill säga tillfredsställa behov.  

I slutet av 1990-talet kom han till ett IT-konsultbolag och fick stort ansvar för att bygga ny infrastruktur och testa lösningar som ännu inte fått ett engelskt namn med vedertagen förkortning. Hans samverkade tidigt med Cisco och snart stod det klart att nyttan och möjligheterna med telefoni och datorisering förstärktes av att smälta samman teknikerna. 

– Det var roligt, spännande och engagerande. Men det var också otroligt pressat och stressande. Nu visste jag hur en konsult tänkte och kände att det vara dags att byta sida på skrivbordet. 2004 kom jag till Green Cargo och fick uppdraget att beställa och förvalta IT. 

Det är snart 20 år sedan och sedan dess har Jan haft fullt fokus på sourcing. Han har ansvarat för omfattande upphandlingar och den viktiga uppföljningen av de avtal som ingås; efter Green Cargo även inom SL och på statliga Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 

– För mig är effektiv leverantörsstyrning detsamma som konkret verksamhetsutveckling. Därför känns det oerhört inspirerande att komma till Redway där bättre och lyckade kundupplevelser alltid är målet.  

– Här finns en imponerande kollektiv intelligens. Jag ser fram emot att få dela med mig – både internt och i samverkan med Redways spännande kunder – 

av allt jag har lärt mig och upplevt under åren,  

Jan har i hela sitt yrkesliv triggats av att hitta balans och samspel mellan människor, teknik och processer. Frågorna är egentligen få och självklara. Svaren kräver gedigen analys och rätt partner: 

Hur ska vår IT-organisation se ut? Vilka resurser bör finnas internt och vilka vinner vi på att hämta externt? Vilka partner är rätt för oss? Hur följer vi upp leveranserna? Och hur säkerställer vi att vi får allt det som vi har kommit överens om? 

– Jag får ofta höra att jag har en god förmåga att uppfatta vad som sägs mellan raderna. Jag vet hur en leverantör av IT tänker och vad som är viktigt för en beställare. 

Personligt 
Namn: Jan Zandrén 
Född: 1967 
Familj: Hustru och tre barn 
Bor: Tyresö 
Kompetensområde: Sourcing inklusive kravspecifikation, upphandling samt uppföljning av avtal och leveranser
Första IT-minne: Vi hade ett gäng Luxor ABC 80 i skolan och vid den tiden fanns inga som helst tankar på att ”jobba med data”
Favorit på lunchtallriken: Sushi 
Fritid: Lagledare Tyresö Hanviken hockey U16, spelar gitarr, fuskar på piano och har sjungit i band (har haft Atomic Swing som förband under ett turnéstopp i Mora). Matlagning i alla dess former är en annan stor passion