Quick Scan - AI för kundservice

Så kan ni utveckla er kundservice med hjälp av AI

Med AI Quick Scan hjälper vi er att identifiera hur ni kan använda AI i er kundservice. Vi hjälper er att förstå var er organisation kan få störst effekt av AI lösningar. Både vad som kan göras direkt och hur ni behöver skapa grundförutsättningarna som krävs för fortsatt utveckling i framtiden. Alla organisationer har olika behov och förutsättningar, vi tittar på frågan utifrån era unika förutsättningar.

 

 • AI Quick Scan genomförs av våra seniora verksamhetskonsulter som har många års erfarenhet av att driva och utveckla kundserviceorganisationer. Våra konsulter är väl insatt i vilka möjligheter och utmaningar som finns inom kundservice samt vilka tekniska lösningar som kan förenkla och effektivisera. Vi har ett holistiskt perspektiv där vi fokuserar på mötet mellan människa, teknik och process
 • Analysen ger er en utvecklingsplan som både belyser vad ni behöver prioritera för att kunna få ut effekterna av AI i er kundservice. Den belyser också vilka användningsområden som kan ge er mest effekt
 • Redway är ett oberoende konsultbolag som kan ge ett neutralt perspektiv på de AI-lösningar som finns på marknaden

Så går AI Quick Scan till

AI Quick Scan startar med en mognadsanalys med tre huvudområden. Analysen sker genom intervjuer, workshops och analys av flöden och statistik

Kundärenden och flöden
Kartläggning av vilka typer av kundärenden ni hanterar idag, volymer samt era övergripande processer för att hantera dessa

System och teknik
Överblick över vilka system och lösningar som används samt informationsmängder

Människa och organisation
Kompetenser, förmågor och drivkrafter för att få utväxling av AI. Vi undersöker också er servicestrategi och målsättningar

  Vad får vi ut av en AI Quick Scan och vad kostar den?

  När Redway gör en Quickscan av din verksamhet får du följande:

  Genomlysning av er AI mognad

  Utvecklingsplan innehållande:

  • Vilka förflyttningar som ni behöver göra för att kunna använda AI i er kundservice
  • Var ska ni använda AI för att få störst effekt? Vilka lösningar är aktuella? Hur stor är potentialen?
  • Vilka alternativa lösningar finns till AI? Kan ni nyttja andra lösningar och få ut motsvarande effekt?

  Konkreta råd och action om vad som bör vara ert nästa steg!

  Kostnad för totalt genomförande 29 000:- ex moms

   Vill du veta mer om AI Quick Scan för kundservice eller om Redways andra tjänster? Kontakta Emma Link, emma.link@redway.se +46 733 70 35 53

   MED AI QUICK SCAN HJÄLPER VI ER ATT IDENITIFERA HUR NI KAN ANVÄNDA AI FÖR ATT FÖRBÄTTRA OCH EFFEKTIVISERA ER KUNDSERVICE