Lyckas med kundupplevelsen

Vi på Redway är verksamhetsspecialister med teknikkompetens som har förmågan att sammanföra IT och verksamhet. Vi arbetar med digital transformation och kan tack vare vår breda kompetens säga att vi vet hur man gör för att skapa hållbar förändring inom en mängd olika områden.

;

Våra kunders behov ser olika ut och vi anpassar oss alltid efter de förutsättningar som finns för varje kund och i varje unikt projekt. Målsättningen är effektivitet i alla led – från analys till genomförande och resultat. Vi tar ett helhetsgrepp för att uppnå ett gott resultat.

Teknik

Väl fungerande teknik används för att skapa nya värden för kunderna. Tekniken ska användas fullt ut och ge maximalt värde för kundupplevelsen och den investering som är gjord. Tekniken ska stötta kundupplevelsen på ett effektivt och korrekt sätt. Läs mer…

Process

Processerna ska vara enkla, effektiva och anpassade efter kundens behov. Organisationen ska vara byggd på ett sätt som på ett effektivt sätt stöttar kundupplevelsen.
Läs mer…

Människa

Att få med människor är den enskilt viktigaste faktorn för att få en digital transformation att verkligen hända och fungera i vardagen. Ett gott ledarskap är grundplåten för att människor ska möte andra människor på bästa sätt.
Läs mer…

Redways kunder & uppdrag

Vår vardag tillbringas tillsammans med våra kunder för att nå gemensamma mål och åstadkomma förändringar. Här är några av de spännande uppdragen. Är det något du vill veta mer om? Hör av dig så berättar vi mer!