Quick Scan - Telefoni

Quick Scan – Telefoni hjälper er att kostnadsoptimera er telefoni och maximera användarupplevelsen

Har ni en upplevelse av att ni betalar för mycket för er telefoni? Lägger ni mycket administrativ tid på lösningen som ni vill nyttja till annat? Eller har ni svårt att realisera användarbehov och har utmaningar med föråldrad teknik? Då är ni långt ifrån ensamma

Redway är specialiserade på att hjälpa kunder att upphandla, implementera och förvalta telefoni- och växellösningar. Med en unik marknadskompetens har vi kunskapen om hur ett företag kan utveckla och optimera sin telefoni

Genom vår Quick Scan hjälper vi er att identifiera hur ni kan utveckla er telefoni så att den är kostnadsoptimerad och möter användarnas behov.

Så går en Quick Scan till

En Quick Scan genomförs av våra seniora verksamhetskonsulter som har många års erfarenhet av att upphandla och förvalta telefonilösningar. Med en gedigen marknadskunskap och erfarenhet av hur man kan optimera sin lösning ur ett förvaltnings-, kostnads-, och användarperspektiv hjälper vi er att identifiera hur ni kan utveckla just er telefoni. Vi hjälper er att hitta och prioritera både kort och långsiktiga utvecklingsområden  Våra konsulter är väl insatt i vilka möjligheter och utmaningar som finns inom området samt vilka tekniska lösningar som kan förenkla och effektivisera.

Redway är ett oberoende konsultbolag som kan ge ett neutralt perspektiv på er lösning och era avtal. Vi har ett holistiskt perspektiv där vi fokuserar på mötet mellan människa, teknik och process

En Quick Scan genomförs primärt genom intervjuer med nyckelpersoner och en övergripande analys av era avtal och hur nuvarande lösning nyttjas. När arbetet inleds delar Redway de frågeställningar som kommer behöva besvaras samt vilken information som krävs för en lyckad analys

Flöden och processer
Vi identifierar hur er nyckelflöden såsom beställning, förändring, support, fakturahantering samt behov- och utveckling ser ut och fungerar

Avtal och nyttjande
Vi gör en övergripande avtalsanalys samt undersöker hur nyttjande av de aktuella tjänsterna ser ut

Människa, organisation och målsättningar
Vi analyserar er förvaltningsorganisation- och struktur och er samverkan med era leverantörer. Vi diskuterar även kända behov och målsättningar

Vad får vi ut av Quick Scan – Telefoni och vad kostar den?

När Redway gör en Quick Scan av din verksamhet får du följande:

  • En övergripande analys av er telefoni
  • En konkret utvecklingsplan innehållande:
    • Vad bör göras på kort sikt? Vilka är den förväntade effekterna och vilka insatser krävs?
    • Vad bör göras på längre sikt? Vilka är den förväntade effekterna och vilka insatser krävs?
  • Råd och expertstöd kring frågor som rör er specifika verksamhet

Kostnad för totalt genomförande 29 000:- ex moms

Vill du veta mer om Quick Scan – Telefoni eller om Redways andra tjänster? Kontakta Emma Link, emma.link@redway.se +46 733 70 35 53

MED QUICK SCAN – TELEFONI HJÄLPER VI ER ATT IDENITIFERA HUR NI KAN KOSTNADSOPTIMERA ER TELEFONI OCH MAXMIERA ANVÄNDARNYTTAN