om oss

Vi är erfarna, insiktsfulla och passionerade konsulter som arbetar utifrån det stora perspektivet ner till de små detaljerna som gör skillnad för helheten.

VI MÖJLIGGÖR DEN BÄSTA KUNDUPPLEVELSEN

Vi hjälper våra kunder att skapa förutsättningar för att leverera den bästa kundupplevelsen.

Detta gör vi genom balansera de olika perspektiven Människa – Teknik – Process.

Processerna ska vara enkla och funktionella och organisationen ska effektivt stötta kundupplevelsen. Ett gott ledarskap är tillsammans med att få med sig människorna de enskilt viktigaste faktorerna för att skapa förutsättningar för en digital transformation som verkligen fungerar fullt ut. 

Vi skapar nytta för våra kunder genom en bättre arbetsmiljö, kostnadseffektivitet och intäktsökningar.

We are CombinedX

Redway är en del av CombinedX – en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 400 specialister på 10 orter i Sverige och Norge.

Om du vill läsa mer om vår familj så kan du göra det på CombinedX hemsida!

Våra värderingar

Insikt – vi har kunskaper och erfarenheter om våra områden och en förståelse för våra kunder och deras utmaningar.

Passion – vi drivs av en övertygelse att vi kan uppnå en bestående förbättring och att vi vill göra våra kunder framgångsrika.

Genomförandekraft
 – vi är kända som dom som ”får det gjort” och alltid är snabba till handling. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och omsätter goda idéer och visioner till verklighet. Vi vill inspirera, motivera och utmana.

Vårt arbetssätt

Vi är verksamhetsspecialister med teknikkompetens som har förmågan att sammanföra IT och verksamhet. Vi arbetar med digital transformation och kan tack vare vår breda kompetens säga att vi vet hur man gör för att skapa hållbar förändring inom en mängd olika områden.

Det handlar inte alltid om att säga hej då till omoderna system och metoder utan snarare om att bygga broar mellan gammalt och nytt. Den nya tekniken är sällan den största utmaningen. Att få människan att vilja använda tekniken på rätt sätt kan vara desto svårare.

Vi är övertygade om att det med god personalkultur och trivsel som grundläggande förutsättningar gör det lättare att implementera nya digitala verktyg och arbetssätt. Nu kan resan börja – mot överträffade förväntningar och goda kundupplevelser.

VI ÄR LEVERANTÖRSOBEROENDE

I en värld där allt fler leverantörer slåss om kontrakten, samtidigt som frågorna och tekniken blir allt mer komplexa, är det viktigt för verksamheterna att ha rådgivare som är verksamhetskunniga och garanterat opartiska och som inte har några andra intressen än att skapa nytta för våra kunder.

Hållbar utveckling

Vi strävar alltid efter att ha goda kundrelationer och erbjuda långsiktiga lösningar. Förutom att ha ett hållbart arbetssätt i alla våra uppdrag har vi större, mer fundamentala visioner. Vi vill bidra till en bättre och mer hållbar framtid och samhällsutveckling genom att främja mänskliga rättigheter, mångfald och jämställdhet. Vi vill vara med och skapa fler arbetstillfällen med rättvisa arbetsförhållanden.

Vår historia

Bolaget startades i slutet av 80-talet, under namnet Telemanagement, samtidigt som telemonopolet avvecklades. Vår idé var då utveckla företag och organisationers verksamhet med hjälp av telekommunikation och få företagen att hitta rätt på en avreglerad marknad. Med åren har vi utvecklat vårt erbjudande och är idag ett oberoende konsultföretag med kontor i Stockholm och Göteborg.

Idag hjälper vi våra uppdragsgivare inom näringsliv och offentlig sektor med att optimera processer, arbetssätt och digitala verktyg. Vår målsättning är att detta ska leda till ökad försäljning, minskade kostnader och förbättrad arbetsmiljö för våra kunder.

Redway är en del av CombinedX-bolaget Absfront. Absfront hjälper företag och organisationer att utveckla integrerade kundupplevelser utan begränsningar. Bolaget är ledande expert i Sverige på Microsoft Dynamics 365 CE, Azure Integrations & Power Platform med kunder som återfinns i hela Norden

Läs mer om Absfront här

 

Visselblåsning om misstänkt eller noterat felaktigt agerande

 

Om du vill rapportera något som du misstänker eller vet bryter mot lagen eller mot CombinedX policyer eller värderingar har du ett flertal olika valmöjligheter. I första hand, rapportera kända eller misstänkta fel till en chef eller en chefs chef, kontaktuppgifter finns på bolagens hemsidor eller CombinedX hemsida. Alternativt om det inte känns bra kan du i stället rapportera misstänkta eller kända fel genom någon av kanalerna beskrivna nedan. Du kan rapportera helt konfidentiellt och anonymt.

Läs mer om visselblåsning här