Anpassad, framtidssäkrad och kostnadseffektiv telefonilösning

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 30 procent av den nordiska. De två raffinaderier i Göteborg och Lysekil räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Totalt har de en...

”Jag känner mig väldigt trygg med att ha Redways konsulter hos oss! Jag kan fråga dem om vad som helst som rör kundservice”

Serviceförvaltningen på Stockholms stad arbetar med att effektivisera stadens administration genom att samordna och leverera tjänster till stadens förvaltningar och bolag. Serviceförvaltningen tillhandahåller bland annat tjänster inom ekonomi, lön och pension samt...

Kundinsikter – nyckeln till framgång när Riksbyggen förbättrar sin serviceupplevelse

Med visionen att utveckla attraktiva boendemiljöer och som en av Sveriges största fastighetsförvaltare för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare, har Riksbyggen alltid strävat efter att erbjuda enastående kundservice. Kundserviceavdelningen på...

Kundupplevelse i fokus när Förbo upphandlar och implementerar en ny kundservicepartner

På vårvintern 2022 började Förbo sin resa mot ett nytt avtal avseende kundservice. Förbo har i flera år haft sin kundservice outsourcad och stod nu inför en ny upphandling. Förbos ambition med upphandlingen var tydlig redan från start – målet var att hitta en ny...

Vägen mot ett nära och förtroendefullt samarbete mellan Kontaktcenter och kommunens övriga verksamheter

Uddevalla kommuns Kontaktcenter är knutpunkten mellan olika verksamheter och dem de finns till för – invånare, företagare, fastighetsägare, föreningar och andra aktörer. Tillsammans med Redways konsulter har Kontaktcenter i en gemensam process och tagit fram ett...

Genom smart upphandling och implementation kan Livsmedelsverket fokusera på verksamhetens behov tillsammans med sin IT-partner

Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt, och för en trygg livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag...

Ett utvecklingsarbete för en mer positiv kundupplevelse och effektivare ärendehantering

Service är ett prioriterat utvecklingsområde för förvaltningar och verksamheter i Tanums kommun. Efter att kommunen 2015 etablerade sitt Kundcenter med kommunvägledare får över 90 procent av dem som hör av sig svar på sina frågor redan vid den första kontakten. – Det...

En grundligt genomförd upphandlingsprocess för myndighet med specifika krav och behov

Fortifikationsverket förvaltar Försvarsmaktens alla byggnader och anläggningar i Sverige; många av dem i glesbygd. För att säkerställa myndighetens behov av en robust, säker, effektiv och uppdaterad telefonilösning fick Redway uppdraget att i samverkan med...

Kundservice i världsklass med ny strategi för outsourcing

Orsakerna till olikheterna spårades bland annat tillbaka till att kundservicefunktionen utfördes både inhouse och var outsourcad till en stor mängd externa leverantörer. Uppföljningen av den verksamhet som bedrevs inhouse och den som var outsourcad såg olika ut och...

Starten på en förändringsresa: Organisations- och verksamhetsanalys av IT-avdelning

IT-avdelningen på Uddevalla kommun tillhandahåller drift och teknisk systemförvaltning, supporttjänster, lösningar för IT-arbetsplatsen samt arbetar med att utveckla kommunens e-tjänster och enklare applikationer. Merparten av de tjänster som avdelningen levererar till kommunens förvaltningar produceras i egen regi, allt från driftövervakning till i ordningsställandet av hårdvara som laptops, surfplattor och mobiltelefoner.

Kundservice i världsklass med ny strategi för outsourcing

Kundservice i världsklass med ny strategi för outsourcing

Orsakerna till olikheterna spårades bland annat tillbaka till att kundservicefunktionen utfördes både inhouse och var outsourcad till en stor mängd externa leverantörer. Uppföljningen av den verksamhet som bedrevs inhouse och den som var outsourcad såg olika ut och...

läs mer
Starten på en förändringsresa: Organisations- och verksamhetsanalys av IT-avdelning

Starten på en förändringsresa: Organisations- och verksamhetsanalys av IT-avdelning

IT-avdelningen på Uddevalla kommun tillhandahåller drift och teknisk systemförvaltning, supporttjänster, lösningar för IT-arbetsplatsen samt arbetar med att utveckla kommunens e-tjänster och enklare applikationer. Merparten av de tjänster som avdelningen levererar till kommunens förvaltningar produceras i egen regi, allt från driftövervakning till i ordningsställandet av hårdvara som laptops, surfplattor och mobiltelefoner.

läs mer