Projektledning

– med kundupplevelse i fokus

Projektledare och experter på telefoni, kundservice och kontaktcenter

Detta är något som både syns och märks i projekten vi leder. Våra projektledare kombinerar en djup verksamhetsförståelse med affärs- och resultatfokus. Med denna förmåga hjälper vi er att göra förflyttningar och realisera resultat.

Våra projektledare besitter såväl bredd som spetskunskap. Exempelvis är vi specialister på att upphandla och implementera telefoni- och kontaktcenterlösningar, CRM och ärendehanteringssystem, leda verksamhetsutvecklingsprojekt inom kundservice och support och transitionsprojekt.

Vi drivs av att skapa kundnytta i dubbel bemärkelse där vi både hjälper er att nå era affärsmål och bidrar till en förbättrad kundupplevelse. Genom att fokusera på kundupplevelsen hjälper vi er att optimera intäkter och göra kostnadsbesparingar.

Exempel på uppdrag

  • Projektledare för upphandling och införande av ny telefoni- och kontaktcenterlösning hos Sverige största kommun
  • Projektledare för införande av ny telefonilösning hos Region
  • Projektledare för upphandling och implementation av ärendehanterings- och CRM-system hos större kommun
  • Projektledare för implementation av IAM-lösning samt ärendehanteringssystem hos stort nordiskt logistikföretag
  • Projektledare för implementation av kontaktcenterplattform på försäkringsbolag
  • Projektledare för upphandling och implementation för nordiskt drivmedelesbolag

” Med många års verksamhetserfarenhet och spetskompetens hjälper vi våra kunder att maximera effekterna av sina projekt, oavsett om de syftar till intäktsoptimering eller kostnadsbesparingar. ”

Kundservice i världsklass med ny strategi för outsourcing

Orsakerna till olikheterna spårades bland annat tillbaka till att kundservicefunktionen utfördes både inhouse och var outsourcad till en stor mängd externa leverantörer. Uppföljningen av den verksamhet som bedrevs inhouse och den som var outsourcad såg olika ut och...

Starten på en förändringsresa: Organisations- och verksamhetsanalys av IT-avdelning

IT-avdelningen på Uddevalla kommun tillhandahåller drift och teknisk systemförvaltning, supporttjänster, lösningar för IT-arbetsplatsen samt arbetar med att utveckla kommunens e-tjänster och enklare applikationer. Merparten av de tjänster som avdelningen levererar till kommunens förvaltningar produceras i egen regi, allt från driftövervakning till i ordningsställandet av hårdvara som laptops, surfplattor och mobiltelefoner.

REGION HALLAND

Region Hallands vision är att Halland ska vara den bästa livsplatsen. Detta innebär att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Regionen bedriver verksamhet inom sjukvård, kollektivtrafik samt kultur och verkar för att skapa arbetstillfällen, hållbarhet och attraktiva bostadsområden. Idag arbetar mer än 7 600 personer med över 320 olika yrken inom Region Hallands verksamheter.

Hur gör vi?

Med lång erfarenhet har våra projektledare kompetens inom både traditionella projektledningsmetoder såsom Prince2 och PPS som agila projektledningsmetoder Scrum och SAFe. Med djup verksamhetsförståelse, nyfikenhet, engagemang och förändringsledning arbetar vi för att tillsammans med våra kunder nå resultat. Våra projektledare är kommunikativa, inkluderande och modiga.

Redways kultur genomsyras av passion, insikt och genomförandekraft. Det är så vi hjälper er att skapa hållbar förändring.

Varför ska ni välja Redway?

Resultatfokus

Vår främsta målsättning är att leverera resultat och effekter som överträffar dina förväntningar. Vi mäter framgång genom att utvärdera projektets effektivitet, kvalitet och kundnöjdhet. Vi strävar alltid efter att uppnå de överenskomna målen och säkerställa att projektet är framgångsrikt i alla avseenden.

Erfarenhet och kompetens

Vårt team av projektledare har omfattande erfarenhet och kompetens inom olika branscher och projekttyper. Vi har framgångsrikt genomfört projekt av olika omfattning och komplexitet. Oavsett om det handlar om att leda en processutveckling, implementera en IT-lösning eller förändringsarbete, har vi expertisen att se till att ditt projekt når sina mål.

Skräddarsydda lösningar

Vi förstår att varje projekt är unikt och kräver en skräddarsydd strategi. Vi arbetar nära dig för att förstå dina specifika mål, behov och utmaningar. Med den kunskapen utformar vi en projektledningsplan som är anpassad efter dina krav. Vi fokuserar på att leverera mätbara resultat och att hålla oss inom tid och budget.

Effektiv kommunikation och samarbete

Kommunikation är nyckeln till framgångsrik projektledning. Vi arbetar aktivt med att etablera och upprätthålla en öppen och tydlig kommunikationskanal med dig och ditt team. Genom att främja ett starkt samarbetsklimat och ett transparent informationsflöde, ser vi till att alla parter är engagerade och informerade under hela projektets gång.

Riskhantering och problemhantering

I projekt är det oundvikligt att stöta på utmaningar och risker. Vår erfarna projektledare är väl förberedda för att hantera eventuella hinder som kan uppstå längs vägen. Vi implementerar proaktiva riskhanteringsstrategier för att minimera eventuella negativa konsekvenser på projektets framsteg. Dessutom är vi snabba och effektiva när det gäller att lösa problem och anpassa oss till förändrade förutsättningar.

10 + 7 =