Sourcing och upphandling

Experter på att upphandla telefoni och kommunikationslösningar

Sedan start har vi hjälpt kunder inom olika branscher med strategi och upphandling av olika lösningar och plattformar – från växel- och telefonitjänster, CRM och ärendehanteringssystem till outsourcing av kundservice och support. Med god marknads- och verksamhetskännedom är vi experter på att översätta behov till lösningar. Med en väletablerad modell stöttar vi er från behovsanalys, framtagande av sourcing- och upphandlingsstrategi, kravarbete till färdigt avtal. Vår erfarenhet spänner sig från privat till offentlig sektor med gedigen erfarenhet av olika upphandlingsformer.

Vi tror på målstyrd upphandling där vi tillsammans formulerar vad ni önskar uppnå. Oavsett om målsättningen är kostnadsbesparingar, förbättrat samarbete eller organisatoriska förflyttningar kan vi hjälpa er att nå de resultat ni strävar mot.

Exempel på uppdrag

  • Upphandlingsstöd telefoni hos myndighet
  • Utforma sourcingstrategi för större svensk kommun
  • Upphandla telefoni- och växellösning för region
  • Upphandling av telefonisttjänster för region
  • Upphandling av kundservice för bostadsbolag
  • Projektledare för upphandling och implementation för nordiskt drivmedelesbolag

” Med en väletablerad modell och gedigen marknadskännedom hjälper vi er med att översätta era behov till lösningar. ”

Anpassad, framtidssäkrad och kostnadseffektiv telefonilösning

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 30 procent av den nordiska. De två raffinaderier i Göteborg och Lysekil räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Totalt har de en...

”Jag känner mig väldigt trygg med att ha Redways konsulter hos oss! Jag kan fråga dem om vad som helst som rör kundservice”

Serviceförvaltningen på Stockholms stad arbetar med att effektivisera stadens administration genom att samordna och leverera tjänster till stadens förvaltningar och bolag. Serviceförvaltningen tillhandahåller bland annat tjänster inom ekonomi, lön och pension samt...

Kundupplevelse i fokus när Förbo upphandlar och implementerar en ny kundservicepartner

På vårvintern 2022 började Förbo sin resa mot ett nytt avtal avseende kundservice. Förbo har i flera år haft sin kundservice outsourcad och stod nu inför en ny upphandling. Förbos ambition med upphandlingen var tydlig redan från start – målet var att hitta en ny...

Genom smart upphandling och implementation kan Livsmedelsverket fokusera på verksamhetens behov tillsammans med sin IT-partner

Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt, och för en trygg livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag...

En grundligt genomförd upphandlingsprocess för myndighet med specifika krav och behov

Fortifikationsverket förvaltar Försvarsmaktens alla byggnader och anläggningar i Sverige; många av dem i glesbygd. För att säkerställa myndighetens behov av en robust, säker, effektiv och uppdaterad telefonilösning fick Redway uppdraget att i samverkan med...

Kundservice i världsklass med ny strategi för outsourcing

Orsakerna till olikheterna spårades bland annat tillbaka till att kundservicefunktionen utfördes både inhouse och var outsourcad till en stor mängd externa leverantörer. Uppföljningen av den verksamhet som bedrevs inhouse och den som var outsourcad såg olika ut och...

Hur gör vi?

Redways styrka ligger i att verka i gränslandet mellan människa, teknik och process vilket bidrar till effektiva flöden som stöttas av rätt teknisk lösning. Genom förmågan att väva samman lednings, verksamhets, hållbarhets och tekniska perspektiv skapar vi en förankrad målbild för vad som ska åstadkommas. Vår modell bygger på intervjuer, workshop samt analyser. Vi har en förmåga att snabbt sätta oss in i er verksamhet och förstå både era utmaningar och vad ni vill uppnå.

Vi arbetar nära ert team med en transparent och öppen dialog. På ett ödmjukt och nyfiket sätt utmanar vi er och får er att tänkta i nya banor. Med vår gedigna erfarenhet har vi förmågan att se hur ni kan maximera effekterna av er upphandling och hur ni ska agera för att nå full potential.

Redways kultur genomsyras av passion, insikt och genomförandekraft. Det är så vi skapar hållbar förändring.

 

Varför ska ni välja Redway?

Omfattande erfarenhet och expertis

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kunder inom olika branscher med strategi och upphandling av olika lösningar och plattformar. Vår breda kompetens sträcker sig från telefoni- och växeltjänster till outsourcing av kundservice och support. Med god marknads- och verksamhetskännedom översätter vi era behov till lösningar.

Väletablerad modell för stöd

Vi arbetar utifrån en väletablerad modell för att stödja er genom hela upphandlingsprocessen. Från behovsanalys och sourcingstrategi till kravarbete och färdiga avtal.

Gedigen erfarenhet av olika upphandlingsformer

Redway har erfarenhet av att arbeta med både privat och offentlig sektor samt olika typer av upphandlingsformer. Detta gör dem väl rustade att navigera utifrån er specifika situation och behov.

Fokus på samarbete och öppen dialog

Vi arbetar nära er och tror på en transparent och öppen dialog. Genom att utmana och tänka nytt tillsammans kan vi hjälpa till att maximera effekterna av en upphandling och nå full potential.

Passion för hållbar förändring

Redways kultur präglas av passion, insikt och genomförandekraft. Vi strävar efter att skapa hållbar förändring och har förmågan att snabbt sätta sig in i er verksamhet, förstå utmaningar och hjälpa till att uppnå  ert önskade resultat.