Redway hjälpte ett nordiskt tjänsteföretag med cirka 700 verksamhetsställen att effektivisera verksamheten, samtidigt som samarbetet mynnade ut i sänkta kostnader och ökad säkerhet – såhär gick det till.

Kunden har kontor och verksamhetsställen i alla nordiska länder och i olika storlekar vilka förändras frekvent på grund av ny- och avetableringar samt när flyttar sker från egna eller kundägda lokaler. Företagets datakommunikation utgjordes innan samarbetet av en blandning av MPLS, VPN och bredband. Trafiken i näten bestod av en blandning av internettrafik, både till molntjänster och till egna applikationer hos driftleverantören.

“Vi anpassar oss mycket efter kunden och deras behov,
något som många av våra kunder uppskattar”.


För kunden låg en stor utmaning i själva förvaltningen av ett omfattande nät innehållandes flertalet olika tekniker, flera leverantörer och ett 100-tal olika applikationer. Något som innebar att kunden hade många ineffektiva och tröga processer vilket inte minst märktes när något skulle implementeras eller ändras. Ofta förändrades verksamheten innan en ny förbindelse kunde etableras varför temporära lösningar med mobila lösningar krävdes. Jukka Ristijärvi jobbar som kundansvarig på Redway och förklarar vidare:

–  Vi kom in hos kunden och tog en tydlig roll som specialist och analytiker. Den affärsmässiga delen så att säga. Lite tjusningen med hur vi jobbar på Redway är just att vi kan anpassa vår arbete beroende på vad kunden har för kompetens internt.

Förstudie som visar vägen

Redway fick i uppdrag att se över hur man kunde effektivisera delar av verksamheten vilket inleddes med en grundlig förstudie. Förstudien visade var verksamheten kunde  effektiviseras, samtidigt som man kunde öka säkerheten och förenkla förvaltningen genom införandet av SD-WAN (software-defined networking in a wide area network) som tjänst. Efter detta kunde Redway upphandla och införa den nya lösningen där rollen i projektet var att som experter inom nätverk och sourcing agera projektledare och sourcing-specialister samt stödja projektet och leda utvecklingsarbetet

Resultatet visade bland annat att resultat blev: 

– Sänkta kostnader
– Ökad hastighet på kundens anslutningar
– Enklare att ansluta eller ta bort en verksamhet
– Ökad säkerhet med hjälp av kryptering av information

Dessutom uppnåddes en direkt verksamhetseffekt i och med en ökad flexibilitet, att man snabbare kunde gå från beslut till genomförande av förändringar i nyetablering, ökad tillgänglighet och bättre service till kunderna.