Guide: Så skapar ni en robust kommunikationslösning

Guide: Så skapar ni en robust kommunikationslösning

Du har säkert hört begreppet robust kommunikation. Men vad avses egentligen med robust kommunikation? När vi på Redway pratar om robust kommunikation brukar vi rikta in oss på förmågan att motstå störningar och avbrott samt förmågan att minimera konsekvenserna om de...