I denna serie spanar vår service och kundupplevelse-specialist Thomas kring 2023 års trender inom kundservice. Vi har kommit fram till den femte och sista trenden – Säkerhet. Klicka här om du vill läsa den första delen kring personalisering, den andra delen om fortsatt fokus på självservice, den tredje delen om maskininlärning och AI eller den fjärde delen om sociala medier.

Trend 5 – Säkerhet

Med allt mer digital kommunikation kommer även ökad fokus på säkerhet. Sedan EU-förordningen GDRP trädde i kraft 25 maj 2018 har också kraven ökad på att säkerställa att kundernas personuppgifter skyddas på ett säkert sätt. Fler och fler företag ser därför nu till att ha rätt kompetens inom organisationen som aktivt kan jobba med dessa frågor och utmaningar. En tydlig trend är att det både investeras mer tid och pengar än tidigare i att säkerställa att man använder modern och uppdaterad teknik för att skydda mot cyberattacker. Frågeställningar kopplat till lagring och nyttjande av molntjänster är också högt upp på agendan i många organisationer.

Det kan till exempel innebära att företaget använder sig av säkra anslutningar och kryptering för att skydda uppgifterna mot obehörig åtkomst. Inom kundservice finns det nu därför också i större utsträckning strikta rutiner för hur man hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt, rutiner för man ska hantera personuppgifter vid eventuella dataläckor och processer för hur man hanterar eventuella klagomål från enskilda personer. Ett arbete som behöver följas upp och revideras löpande.