Att skapa en bra kundservice kräver en investering av tid, resurser och kompetens. Men den långsiktiga belöningen kan vara stor, då lojala kunder ofta är villiga att betala mer, rekommendera verksamheten till andra och vara trogna en längre tid. Företag måste ständigt anpassa sig till förändringar i teknik och konsumtionsmönster för att kunna ge den bästa möjliga servicen. Det kan handla om att använda nya kanaler för kundservice, att anpassa sig till förändringar i kundens beteende eller att använda ny teknik för att förbättra processer och rutiner inom kundservice.

”Det är viktigt att företag håller sig uppdaterade om de senaste trenderna inom kundservice, så att de kan ge sina kunder den bästa möjliga servicen och skapa lojala kunder. En bra kundservice kan också bidra till att skapa en positiv företagskultur, då medarbetarna får möjlighet att hjälpa och göra en skillnad för kunderna. Detta kan leda till ökad motivation och engagemang, och i förlängningen också till en mer lönsam och hållbar verksamhet” säger Thomas Kjærgaard specialist inom service och kundupplevelse på Redway.

Vad kan vi vänta oss av framtiden och hur ser det ut framåt och in i 2023? Följ med i vår serie där Thomas guider dig i fem tongivande trender och spaningar inom kundservice 2023.

Trend 1 – Personalisering

Kundservice har blivit en alltmer viktig komponent i det långsiktiga strategiarbete där det inte längre räcker med att konkurrera på bara produkt och pris. Företag som vill skapa lojala kunder måste se till att ge en personlig och anpassad kundservice. Det kan innebära att man använder data om kunderna för att ge dem mer relevanta rekommendationer och erbjudanden, eller att man använder teknik för att följa upp med kunderna och se till att de får den hjälp de behöver.

Genom att samla in data om vad kunderna gillar, vilka produkter de köper och hur de interagerar med företaget kan man få en bättre förståelse för deras intressen och preferenser. Det går även att hitta mönster och trender som kan hjälpa företagen att först vad kunderna är intresserade av. Genom att segmentera kunderna efter deras prefenser och beteenden kan företagen därmed skräddarsy erbjudanden och rekommendationer för att passa deras specifika intressen. 

”Kunderna förväntar sig dock fortfarande att få en personlig och anpassad upplevelse. Det är till och med viktigare än hur lång tid det tar att få löst sitt ärende” berättar Thomas.

Från att vara en sidoverksamhet i organisationen finns det nu en tydlig trend som visar att kundservice börjar få en mer central plats i företagen där insikter och synpunkter från kunderna vägar tungt i bland annat utvecklingsfrågor.