Är det dags för er att upphandla en ny telefonilösning eller förbereder er för en omförhandling? I det här blogginlägget har vi på Redway samlat de trender som vi just nu ser får störst påverkan på telefoni- och kommunikationstjänsteområdet. Trenderna ger en fingervisning kring områden som är relevanta att ta med sig i upphandlingsarbetet för att hitta en kostnadseffektiv lösning utifrån era behov

Prisstabilisering

Inledningsvis ser vi att telekombranschen är en mogen bransch där telefonilösningar standardiserats och prissättningen är relativt homogen. Tidigare har en upphandling i regel gett bättre priser. Men de senaste åren har trenden gått mot en prisstabilisering som gjort att ett nytt avtal inte nödvändigtvis innebär lägre priser. Om ni går i upphandlingstankar av kostnadsbesparingsskäl är det läge att fokusera på att hitta rätt telefonilösningar för era olika användargrupper för att uppnå kostnadseffektivitet. Om du frågor oss på Redway är det ett perfekt läge att utmana gamla sanningar och vilka funktioner användarna behöver och vill ha!

Molntjänster dominerar bland telefonilösningar

Att vi fortsätter gå mot molntjänster är en tydlig trend både för växellösningar och Kontaktcenterplattformar. Eftersom molntjänster i regel innebär en bättre prisbild, enklare förvaltning samt ökad stabilitet. Om lösningen realiseras som private eller public cloud styrs primärt av företagets krav kopplat till säkerhet.

Säkra och driftstabila telefonilösningar

Att säkerhetsfrågan är ständigt aktuell vilket medför att företag ställer mer komplexa krav men också att viljan att betala för att dessa uppfylls ökat. På Redway ser vi att säkerhetskraven har lett till att fler offentliga upphandlingar sker som förhandlade eller dialogbaserade förfaranden. Detta då dessa upphandlingsformer ger ökade möjligheter att hitta samsyn kring säkerhetsfrågor, driftstabila och robusta telefonilösningar.

Teamstelefoni

Fler och fler organisationer tittar på Teams som ett komplement eller som en ersättare till sin nuvarande telefonilösning. Teamstelefoni innebär att ni använder Teams för att ringa och ta emot samtal. Om ni har enkla behov kopplat till telefoni kan Teams vara ett alternativ att överväga. Det brukar också finnas grupper av användare där Teams kan vara en fördel framför traditionella lösningar. Sammanfattningsvis ser vi att den främsta anledningen till att överväga Teamstelefoni är kopplat till användarupplevelse.
Nyfiken på mer kring Teamstelefoni? Här hittar du vår guide kring Teamstelefoni

Förhandlade och dialogbaserade förfaranden

Mer komplexa och omfattande säkerhetskrav är en bidragande orsak till att förhandlade och dialogbaserade förfaranden blir vanligare inom offentlig sektor. Ökade möjligheter att diskutera och optimera den tänkta telefonilösningen är andra skäl för att välja dessa upphandlingsformer. Även om dessa upphandlingsformer generellt sätt kräver mer tid och resurser så kan det vara värt investeringen. Vår upplevelse är att slutresultatet ofta är att både kund och leverantör är med nöjda med det slutgiltiga avtalet. En annan positiv effekt är att implementationsprojekt ofta löper smidigare då det finns en gemensam syn från start.

5G och IoT

2030 uppskattas vi ha 15 uppkopplade enheter per person. Detta innebär totalt cirka 125 miljarder uppkopplade enheter globalt! Att kunna skydda dessa enheter kommer vara en central fråga och därför säkerhetsaspekterna kopplat till IoT att vara synnerligen aktuell. Då utbyggnaden av 5G-nät i Sverige har haft hög takt de senaste två åren och 2025 kommer dessa nät att vara i princip färdigbyggda. 5G är en möjliggörare vad gäller nya applikationer, privata och säkra nät, etc. Avslutningsvis är vår spaning är att vi just nu är starten av denna era och att vi bara har sett början på alla smarta tillämpningar som 5G möjliggör.

Följ oss på LinkedIn för att löpande få inspiration och tips!