Teamstelefoni erbjuder nya möjligheter att koppla samman klassisk telefoni med Teams. Men vad är det egentliga fördelarna med Teamstelefoni och för vilka användare passar lösningen bäst? I denna snabbguide sammanfattar vi det viktigaste som du behöver känna till

Vad är Temastelefoni?

Kort och gott innebär telefoni via Teams att du använder Teams för att ringa och besvara samtal. Med lösningen kan du besvara alla samtal, oavsett om personen ringer via ditt telefonnummer eller via Temas, direkt i Teamsapplikationen. På samma sätt kan du ringa via Teamsappen och välja om samtalet ska gå via Teams eller som ett vanligt telefonsamtal. Detta gäller oavsett om du jobbar från din dator eller mobiltelefon. Förenklat sätt kan man säga att Teams blir er växel, telefonbok, närvaroplattform samt lösning för enkla gruppnummer.

Vilka är fördelarna?

De främsta fördelarna med Teamstelefoni är kopplade till användarupplevelsen. Med Teamstelefoni får du en enklare närvarohantering. Du blir upptagen i Teams om du pratar i ett vanligt telefonsamtal och tvärtom upptagen i telefon om du pratar vi Teams. Det är också ofta bekvämt för användarna att ringa via datorn och slippa byta headset för att ta ett samtal via telefonen. Som användare får du även en katalog för dina kontakter

Utöver användarupplevelsen så finns det administrativa fördelar med Teamstelefoni. I vissa länder finns Microsoft som operatör för det fasta telefonnätet. Detta gör att internationella organisationer inte behöver teckna lokala telefoniavtal gällande fasttelefoni i flera länder vilket förenklar inköps- och sourcingprocessen.

Vad krävs för att kunna införa lösningen?

Teamstelefoni ingår i vissa av Microsofts licenser och kan även köpas till om ni har en annan licenstyp. Utöver detta behöver ni ha ett operatörsavtal.

För vilka företag passar lösningen?

Generellt sätt passar lösningen framförallt små och medelstora företag som har enkla telefonibehov och som redan använder Teams i sin dagliga kommunikation. Teamstelefoni erbjuder mobila anknytningar, softphones och enkla gruppnummer vilket är tillräckligt för många. Om ni däremot har behov av mer avancerade funktioner, exempelvis fasta IP-adresser, mer funktionalitet för gruppnummer eller har särskilda krav kopplat till säkerhet och tillgänglighet kan det vara lämpligare att titta på andra lösningar.

I en större organisation med mer komplexa behov finns det i regel användargrupper vars behov kan realiseras med Teamstelefoni. Att erbjuda lösningen till utvalda användargrupper kan därför vara en väg framåt.

Funktionen ingår i Microsofts E5 licens men kan också köpas som en tilläggstjänst. För företag som inte har E5 licenser kan ett införande av Teamstelefoni därför bli kostnadsdrivande.

Några råd till er som funderar på Teamstelefoni

Testa och fokusera på användarupplevelsen! Det är enkelt att komma igång med Teamstelefoni om förutsättningarna är på plats. Detta göra att ni kan testa hur lösningen fungerar för er

Tänk till utifrån er sourcingstrategi! Att välja Teamstelefoni kan öka ert beroende till en enskild leverantör

Teamstelefoni har blivit ett begrepp men nu kommer också andra aktörer som Zoom med liknande lösningar.

Nyfiken på att veta mer? Kontakta oss Kontakt

”En av de största fördelarna med Teamstelefoni är användarupplevelsen. Teamstelefoni kan förenkla vardagen genom att länka samman klassisk telefoni med Temas och på så sätt skapa en bättre närvarohantering”