30% – så mycket kan en större organisation i regel spara i telefonikostnader genom att jobba med sin förvaltning! Vi på Redway brukar tänka att förvaltning faktiskt till största del handlar om att optimera sin lösning. Ett avtal sträcker sig i regel över en 3-5 årsperiod vilket innebär att både ny teknik och behov kommer uppstå under avtalsperioden. I den här guiden fokuserar vi på hur ni kan sänka era telefonikostnader och samtidigt möta er användares behov.

Mål och samverkan

Att sätta upp mål och KPI:er kan ni involvera och engagera er leverantör i ert optimerings- och utvecklingsarbete. Att sätta mål som exempelvis fokuserar på att minska administrativa kostnader kan ni fokusera er samverkan mot de effekter ni önskar uppnå. Med målstyrning skapar ni ett mer framåtlutat samarbete med er leverantör vilket brukar vara uppskattat av båda parter. Att hitta en enkel struktur där ni arbetar mot gemensamma mål och har ett bra sätt för att följa upp frågor och initiativ brukar ge goda effekter.

Ekonomisk uppföljning

De flesta följer upp supportärenden men det är inte alltid lika självklart att följa upp kostnader och ekonomi. Genom att få kontroll på kostnaderna och analysera kan ni snabbt agera på förändringar. Ni kommer också kunna mäta värdet av de initiativ och förändringar som ni genomför och säkerställa att ni når den nytta ni tänkt er.

Utveckling av leveransen

Använder ni de tjänster som er telefonilösning bygger på? Har era användare vissa tjänster och funktioner mer av gammal vana snarare än för att det finns ett faktiskt behov? Undersök kontinuerligt om det dels finns alternativa och mer kostnadseffektiva lösningar som kan ersätta era befintliga men också om tjänster ni kan plocka bort. Enligt principen ”många bäckar små” så brukar det finns pengar att hämta här. En mobilanknytning med möjlighet att hänvisa sig är exempel på en funktion där behovsbilden ser annorlunda ut. I många organisationer användas Teams eller Zoom för intern kommunikation. Det gör att roller som har få externa kontakter ofta inte behöver en hänvisningsfunktion. Vi på Redway brukar rekommendera att dela upp sina användare i grupper. Då blir det lättare att jobba med deras specifika behov för att hitta en optimal lösning.

Effektivisera er administration

Att förbättra administrationen ger ofta besparingar på två håll. Dels minskar ni tiden ni lägger på administration men minskar också risken för att ni betalar för anknytningar och abonnemang som ni kan avsluta. Vår erfarenhet är att företag som automatisera beställningar, förändringar och avslut av abonnemang kan göra omfattande besparingar.

Faktura- och kostnadsfördelning är andra områden som kan förenklas och effektiviseras med minskad administration som följd

Vill ni veta mer om hur ni kan sänka era telefonikostnader? Hör av dig till oss så berättar vi mer

”En lite större organisation kan i regel spara upp till 30% av sin telefonikostnad med en aktiv förvaltning”