Idag finns tre svenska mobilnät som är öppna för allmänheten. Varje dag använder våra mobiltelefoner och annan utrustning Telias, Tres eller Tele2s och Telenors gemensamma nät för att kommunicera. Att dessa nät fungerar är helt enkelt kritiskt för att vår vardag ska göra det. Väder, samhällshändelser och områden utan täckning kan dock orsak störningar som gör att vi står utan möjligheten att kommunicera.

Men vilka möjligheter finns då att tillgå när de vanliga mobilnäten inte fungerar? Låt oss introducera Rakel – Sveriges fjärde och kanske lite mer okända mobilnät.

Vad är Rakel och vilka är dess fördelar?

Rakelnätet är ett digitalt radionät som från start endast användes av blåljusmyndigheter såsom Polisen och Räddningstjänsten vilket också gett det dess namn. Nätet har utvecklats för att vara robust och tåla tuffa väderförhållanden och långa strömavbrott. En annan fördel med Rakel är också dess täckning. Enligt MSB som sköter drift, underhåll och utveckling av Rakel täcker det 95% av Sveriges yta och 99,84 procent av Sveriges befolkning.  

Rakelnätet använder sig av standarden TETRA (Terrestrial Trunked Radio) vilket gör att endast särskilda enheter kan kommunicera via det. Primärt är det uppbyggt för fordonsradioterminaler, men i städer och tätorter med mer än 2500 invånare är Rakelnätet anpassat för handburna radioterminaler.

Vilka får nyttja Rakel?

Det är endast aktörer som står utpekade i förordningen om elektronisk kommunikation som har rätt att nyttja nätet. Gemensamt för dessa aktörer är att de har uppgifter inom allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Du kan läsa mer om vilka som har rätt att nyttja Rakel på MSBs hemsida.

Rakel används idag av nästan 600 organisationer. Bland annat nyttjar Polisen, sjukvården och Försvarsmakten Rakel tillsammans med samtliga Sveriges kommuner, regioner och länsstyrelser. Även privata aktörer såsom energibolag använder nätet.

Hur kan Rakel användas för att säkerställa en robust kommunikation?

Rakel är ett komplement snarare än en ersättare till våra vanliga mobilnät. Nätet är primärt uppbyggt för samtalstrafik även om andra tillämpningar finns. Rakel är ett sätt för en organisation att säkerställa att viktiga funktioner och roller kan nås när saker sker i vår omvärld.

Att inkludera Rakel i sin beredskapsplan är ett effektivt sätt att bygga en robust kommunikationslösning. Genom att utrusta nyckelfunktioner med en Rakel-enhet skapas möjligheten för dem att kommunicera dels med varandra via ett-till-ett-samtal men också via gruppanrop. Rakel innebär också att en funktion kan lyssna på samtal som sker i Rakelnätet och på så viss hållas underrättad. Detta gör att Rakel även är en effektiv kommunikationslösning vid exempelvis olyckor.

Rakel kan också vara en del av den dagliga kommunikationen för verksamheter som arbetar i områden med dålig eller osäker mobiltäckning.

Vill du ha mer inspiration kring hur ni kan bygga en robust kommunikationslösning? Här kan du läsa vår guide: Så skapar ni en robust kommunikationslösning