Med en tydligare vision och ett utvecklat erbjudande vill vi som det oberoende konsultbolaget markera en nystart och byter namn till Redway. Namnet utgör en naturlig del av förändringsresan och speglar helheten av tjänsteutbudet inom infrastruktur, digitala möten och kundupplevelse.

Det ursprungliga namnet Telemanagement bottnar i historien. Bolaget grundades i samma veva som telemonopolet avvecklades, med fokus på att vara en oberoende rådgivare och konsult inom området. Sedan dess har vi som företag genomgått en transformation för att möta nya behov i takt med digitaliseringen av kundmötet.

Med visionen att möjliggöra den bästa kundupplevelsen tar vi ett helhetsgrepp som sträcker sig från unik kompetens inom infrastruktur och system till analys, process- och verksamhetsutveckling. 

Det nya namnet Redway – Fast lane to lasting change speglar hur vi banar vägen framåt under resan mot en bestående förbättring av kundmötet. Nu inleds det ambitiösa arbetet med att etablera Redway som det självklara valet för verksamheter som vill utveckla sitt kundfokus och sina digitala kundmöten.

“Vårt bolag har vuxit sig allt starkare det senaste året. Pandemin har fått fler att bli medvetna om vikten av att anpassa kundmötet. Idag arbetar vi mer och mer med helhetsuppdrag som innefattar strategi, implementering och förvaltning. Vi står inför en tillväxtfas där vi rekryterar helt nya kompetenser. Jag ser ljust på framtiden, Redway har alla förutsättningar för att fortsätta utveckla nya kunderbjudanden som förenklar vardagen”, säger Maria Lindell, vd.

Om Redway
Redway är ett leverantörsoberoende konsultföretag med kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingfors. Företagets vision är att möjliggöra den bästa kundupplevelsen. Redway hjälper sina uppdragsgivare att digitalisera, utveckla och optimera det enkla kundmötet genom samverkan mellan teknik, process och människa.