Väl fungerande telefoni är fortfarande en otroligt viktig förutsättning för en bra kundupplevelse, såväl extern som intern.

Telefonin för företag och offentliga organisationer produceras numera alltmer via molntjänster, precis som många andra applikationer gör idag.

När du står inför att ditt avtal håller på att gå ut, passa på att ställ dig frågan hur du vill att er kommande leverans ska se ut. Vill ni att den ska se ut som tidigare eller är det dags för en förändring? Är verksamheten redo och matchar era behov och krav en molnleverans? Har ni kompetensen och organisationen för att köpa en tjänsteleverans?

För att försöka få svar på ovanstående frågor och även andra frågeställningar är det en god idé att göra en förstudie där man lyfter upp frågeställningar, belyser dessa och rekommenderar en väg framåt. Att lägga lite resurser på en förstudie är en god investering då det ger er kunskap om hur den kommande kravställningen kan se ut och vilka behov er verksamhet har.

Sätt mål för ditt sourcingprojekt, varför vill du sourca och vad vill du uppnå med. Är det kostnadsbesparingar? Höjd IT-säkerhet? Vill ni bli effektivare? Ju tydligare man har detta klart för sig desto enklare blir förändringsprocessen.

Fundera över vilka resultat du vill uppnå kopplat till målsättningen, både på kort och låg sikt. Se till att de är mätbara så att ni kan följa upp målen över tid och säkerställa så långt ni kan att ni är på rätt väg, uppföljning är viktigt!

För fler tips och idéer, följ oss här på Redway.