Denna vecka firar vi på Redway att Nacka kommun gått i mål med sitt implementationsprojekt avseende en ny telefonilösning och detta under ovationer från koncernledningen! Att projektet som innefattade att införa en helt ny telefonilösning från en ny samarbetspartner lyckats beror enligt projektledaren, Svante Renard från Redway, på tre viktiga faktorer: Förarbete, samarbete och kommunikation

”För att identifiera de faktiska behoven valde Nacka kommun att genomföra ett omfattande förarbete innan själva upphandlingsprojektet startade. I detta förarbete analyserade nuvarande arbetsprocesser och behov utvärderades noga. Detta skapade en bra grund för att både upphandla rätt lösning och för att skapa tydliga mål för införandeprojektet” säger Svante Renhard projektledare

Införandeprojektet har sedan präglats av ett bra samarbetsklimat – från start till mål

”Dialogen mellan projekt och styrgrupp har varit mycket bra likväl som dialogen med leverantören som har verkligen lyssnat och förstått våra behov. Detta har skapat ett bra samarbetsklimat som verkligen varit en framgångsfaktor i projektet. Jag är enormt nöjd med det gemensamma projektteamet”

Att lyckas med kommunikationen i ett införandeprojekt som berör ett stort antal användare och verksamheter kan vara en utmaning. I Nackas fall skedde en stor del av kommunikationen via en referensgrupp där representanter från alla kommunens verksamheter ingick. Referensgruppen bidrog till att verkligen förankra projekt i verksamheten och skapade en nära dialog mellan projektet och organisationen

“Vi är otroligt glada och stolta över att ha Nacka kommun som kund där vi med vår specialistkompetens inom området, fått möjligheten att hjälpa till att förbättra och förenkla för Nacka kommuns medborgare och näringsliv “ säger Redways VD, Maria Lindell.