Nedsläckningen av 2G och 3G näten har startat och pågår runt om i världen. Anledningen till att näten släcks ner är att utbyggnaden av 4G och 5G helt enkelt börjar göra det trångt i näten och det är svårt att få frekvensutrymmet att räcka till. Att 2G och 3G är äldretekniker som innebär kostnader för att upprätthålla är också en bidragande orsak till att näten släcks ner.

Utbyggnaden av framförallt 5G innebär tillgång till nät som ska vara mer robusta och erbjuda bättre säkerhet, något som i sin tur kan främja utvecklingen av ny teknik som kan bidra till ökad klimatnytta.

Tal och surf har i stor utsträckning redan flyttat över till 4G nätet som erbjuder bättre kapacitet. Däremot är en hel del utrustning som är kritisk för att vår vardag ska fungera använder fortfarande 2G och 3G nätet. Idag finns tekniken i utrustning som hissar, låsfunktioner, pumpstationer, bilar och robotgräsklippare för att nämna några. 

I Sverige har telekomoperatörerna delvis annonserat olika tidshorisonter för nedsläckningen av 2G och 3G nätet men flera pekar mot 2025. Det är alltså hög tid att börja agera för att klara övergången. I denna guide delar vi på Redway med oss av våra bästa tips på hur ni angriper frågan på ett smart sätt

Gör en inventering för att skapa er en bild av läget

Om ni inte redan har en bra överblick över vilken utrustning i er verksamhet som är beroende av 2G och 3G nätet behöver ni inventera er utrustning. Utan en bra överblick kommer ni att få utmaningar med att säkerställa att kritisk utrustning fortsätter fungera. Det blir också svårt att göra prioriteringar samt få en uppfattning om kostnader och arbetsinsatser för att få ersättningslösningar på plats.

En sak som kan göra inventeringen utmanade är att de SIM-kort som finns i utrustning både kan komma från er telekomoperatör men också levereras som en del av själva utrustningen. För att få en heltäckande bild är det därför viktigt att arbeta nära er verksamhet för att fånga upp vilken utrustning som är uppkopplad.

Kom ihåg att det inte bara är utrustning som larm och lås som påverkas av nedsläckningen. Skaffa er även en bild av eventuella telefoner som saknar stöd för 4G samt var ni använder fast telefoni som behöver ersättas när kopparnätet släcks.

Checklista för inventering

  • Form av utrustning
  • Placering
  • Leverantör
  • Hur kritiskt utrustningen är
  • Annan information som är relevant i er verksamhet

Tips! Om ni inte redan gjort det så är det nu hög tid att sätta stopp för att ny utrustning som saknar stöd för 4G och 5G införs! Se därför till att er organisation känner till den kommande nedsläckningen och förstår konsekvenserna

Undersök möjliga ersättningslösningar

Med inventeringen som grund kan ni nu undersöka vilka ersättningslösningar som finns tillgängliga för er. Kartlägg även vilka åtgärder som krävs samt vilka kostnader som kan uppstå för att införa dem.

För att identifiera ersättningslösningar kan ni utgå från dessa frågeställningar:

  • Kan utrustningen uppgraderas så att den kan nyttja 4G eller 5G nätet? Om den kan uppgraderas, finns det då 4G/5G-täckning på platsen där utrustningen nyttjas?
  • Kommer leverantören att erbjuda ersättningslösningar för utrustning som ej kan uppgraderas? Hur kan leverantören stötta det faktiska bytet? Vilka kostnader uppstår? Avtal och ansvarsåtaganden?
  • Vilka alternativ finns för utrustning som inte kan uppgraderas?

Genom att kombinera er inventering och kartläggningen av möjliga ersättningslösningar kommer ni få en komplett bild över både den arbetsinsats som kommer att krävas samt de kostnader som kommer att uppstå.

Tips – Tänk ett steg längre! Flera organisationer har idag IoT-plattformar som gör det möjlighet att samla, bevaka och managera lösningar från olika leverantörer i en och samma plattform. Om ni inte redan har en plattform i er organisation rekommenderar vi att ni ser över behov och möjligheter kopplat till detta som en del av arbetet.

Skapa er ersättningsplan

Med en god överblick över vilken utrustning som behöver hanteras, hur den behöver hanteras för att klara övergången samt vilka kostnader som kommer att uppstå kan ni skapa en ersättningsplan för det fortsatta arbetet. Planen hjälper er att planera in och genomföra åtgärder för att få ersättningslösningarna på plats och säkerställa att arbetet löper på.

När är det då dags att ta tag i frågan? Det enkla svaret är nu! Även om ett faktiskt nedsläckningsdatum inte är kommunicerat och 2025 kan låta avlägset kan det ta tid att genomföra förflyttningen. Vi ser också att de senaste årens komponentbrist kan skapa utmaningar i leveransen av ersättningslösningar.