Redway hjälpte en koncern med produktionsenheter och säljkontor i samtliga världsdelar att hitta kostnadseffektiva lösningar för sina arbetsflöden – och resultatet överträffade målen på flera sätt.

I en global försäljningsfokuserad organisation är det viktigt att vara nära sin kunder och att ha flexibla arbetssätt och processer. Redways kund hade arbetat en tid mot globalt standardiserade arbetsprocesser och flöden där en viktig komponent handlade om att införa molnbaserade IT-tjänster. Detta drev på behovet av bättre anpassad infrastruktur med utökad funktionalitet och höjd säkerhet. Dessutom ville kunden köpa detta som en renodlad tjänst för att uppnå flexibilitet och kostnadseffektivitet.

En hög teknisk kompetens fanns på plats internt. Kunden hade specificerat krav kring säkerhet, tillgänglighet och teknik. Däremot saknades erfarenhet av att köpa in en mer utvecklad tjänst globalt som skulle innebära förändrad förvaltning och leverantörsstyrning. För att fylla sina kunskapsluckor anlitades Redway.

Med god marknadskännedom och erfarenhet av komplexa projekt gick Redways konsulter in som sourcing-specialister och översatte tekniska krav till funktionella krav inför en upphandling av globala SD-WAN-tjänster – software-defined networking in a wide area network. Jukka Ristijärvi, kundutvecklare på Redway var med i projektgruppen och berättar:

– Det var ett oerhört spännande projekt. Vi gillar att jobba mot höga mål som kräver att vi hela tiden är på tårna.

Ett slående resultat 

Resultatet överträffade målen för projektet ur flera aspekter:

– Sänkta kostnader.
– Mer funktionell och säkrare nätleverans.
– Förenklad förvaltning genom en tydlig tjänsteleverans istället för intern drift.
– En långsiktig sourcing-modell som håller över tid.

Dessutom uppskattade kunden Redways sätt att arbeta med kunskapsöverföring vilket höjde den interna kompetensen markant under projektets gång. 

Tydlig framgångsfaktor

Jukka Ristijärvi lyfter en viktig framgångsfaktor som fick projektet att löpa på väl:

– Trots en stor global organisation jobbade vi oerhört tight med ett kärnteam på fem personer. Det är relativt ovanligt med så små projektgrupper för den typen av komplexa uppdrag men det ledde till lättare styrning och ett snabbare genomförande.

Han avslutar med att skicka med två råd till organisationer som står inför en liknande resa:

– Börja med att sätta tydliga effektmål för vad ni vill åstadkomma inom verksamheten, exempelvis ökad säkerhet, sänkta kostnader eller bättre tillgänglighet. Ett vanligt misstag är att fokusera på mål som att implementera ett nytt system – men det utgör endast ett medel för att uppnå effekten. Undersök också om ni har rätt kompetens internt eller om ni behöver hjälp. Projektgruppen ska inneha några utvalda spetskompetenser som kompletterar varandra.