Teknik

Väl fungerande teknik används för att skapa nya värden för kunderna. Tekniken ska användas fullt ut och ge maximalt värde för kundupplevelsen och den investering som är gjord. Tekniken ska stötta kundupplevelsen på ett effektivt och korrekt sätt.

Vi utvecklar IT-strukturer som kan växa med din organisation

Vi hjälper våra kunder att effektivisera och utveckla hanteringen av leveransmodeller och leverantörer för att skapa värde och nytta till verksamheten. Sourcingstrategi, inköp och upphandling, förvaltning, leverantörsstyrning och uppföljning är områden vi stöttar våra kunder med. Vi har stor erfarenhet av offentlig upphandling, LOU och LUF.

Vi finns med under hela processen från utformning av strategi och vägval, upphandling och leverantörsval till avtalsprocess och transition till ny tjänst eller leverantör.

Exempel på uppdrag

 • Projektledning av IT-sourcing
 • Sourcing av system för larmstyrning och larmhantering för en större larmcentral
 • Projektledare anskaffning av system för trafikinformation inom transport & logistik

Kommunikationsplattformar och telefoni

För att realisera kundmötet behovs en stabil och effektiv kommunikationsplattform som stöttar kundmötesprocessen. Som konsulter och projektledare arbetar vi med att anpassa och effektivisera kommunikationslösningar efter kundens behov, från upphandling av teknik och lösningar till avtal och förvaltning.

Exempel på uppdrag

 • Telefoni som tjänst samt systemstöd för kontaktcenter, projektledare upphandling
 • Implementation av Teams, Teams-telefoni och Teams-informationsstruktur
 • Implementering nordisk lösning för kommunikation för koncern med över 20.000 användare i multioperatörsmiljö
 • Aktivitetsbaserad arbetsplats, projektledare upphandling och införande
 • Skype for business, projektledare i framtagande av koncept för telefoni i Skype miljö
 • Upphandling terminaler lösningar för asset management för ett företag inom logistik

Infrastruktur

Det innefattar WAN, LAN, Wifi, nästa generations nätverk (SD-WAN), IoT-tillämpningar (Internet of things), molnanslutningar och applikationsdrift. Som konsulter och projektledare arbetar vi med att effektivisera och utveckla hanteringen av infrastruktur, planering, inköp, förvaltning, ledning och uppföljning. 

Exempel på uppdrag

 • Globalt nät för infrastruktur för datakommunikation – Upphandling av bland annat SD-WAN med tillhörande tjänster, säkerhetslösningar, och molntjänster
 • Nordisk infrastruktur för WAN, LAN och Wifi – projektledare upphandling och implementation med över 3000 accesspunkter

KONTAKTCENTERPLATTFORM, STÖDSYSTEM

Vi är kunniga i kontaktcentersystem och stödsystem som används för att leverera kundmötet. Exempelvis CRM, ärendehantering, WFM, PIM etc.

Exempel på uppdrag

 • Global implementation av kontaktcenterlösning – projektledare strategi, upphandling, genomförande, förvaltning
 • Ärendehantering i kommun – Projektledningupphandling och implementation
 • Ärendehantering i e-handelsföretag – Projektledning upphandling och implementation
 • Kunskapsdatabas, Knowledge Management för hemsida, internt bruk, AI-motor – Projektledning upphandling och implementation
 • WFM-system – Projektledning upphandling och impelementation
 • CRM-system – Projektledning upphandling och implementation

Genom smart upphandling och implementation kan Livsmedelsverket fokusera på verksamhetens behov tillsammans med sin IT-partner

Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt, och för en trygg livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag...

En grundligt genomförd upphandlingsprocess för myndighet med specifika krav och behov

Fortifikationsverket förvaltar Försvarsmaktens alla byggnader och anläggningar i Sverige; många av dem i glesbygd. För att säkerställa myndighetens behov av en robust, säker, effektiv och uppdaterad telefonilösning fick Redway uppdraget att i samverkan med...

Kundservice i världsklass med ny strategi för outsourcing

Orsakerna till olikheterna spårades bland annat tillbaka till att kundservicefunktionen utfördes både inhouse och var outsourcad till en stor mängd externa leverantörer. Uppföljningen av den verksamhet som bedrevs inhouse och den som var outsourcad såg olika ut och...

Starten på en förändringsresa: Organisations- och verksamhetsanalys av IT-avdelning

IT-avdelningen på Uddevalla kommun tillhandahåller drift och teknisk systemförvaltning, supporttjänster, lösningar för IT-arbetsplatsen samt arbetar med att utveckla kommunens e-tjänster och enklare applikationer. Merparten av de tjänster som avdelningen levererar till kommunens förvaltningar produceras i egen regi, allt från driftövervakning till i ordningsställandet av hårdvara som laptops, surfplattor och mobiltelefoner.

TELGE ENERGI

Telge Energi är ett av Sveriges starkast växande oberoende elhandelsbolag och har idag 170 000 kunder nationellt. Under åren har bolagets likställts med en prispressare men under senare år har man lyckats bygga ett mycket starkt varumärke kring sin miljöprofil. Idag säljer Telge Energi endast ren el från sol, vind och vatten.

SVENSKT NÄRINGSLIV

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige och företräder 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Företag är primärt med i ett arbetsgivarförbund och/eller i en branschorganisation.

SVEASKOG

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av den produktiva skogsmarken. Kärnverksamheten är att sälja timmer och massaved samt biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Sveaskog äger skog till ett värde om cirka 30 miljarder kronor. Omsättningen 2013 var cirka 6 miljarder kronor och antalet anställda cirka 700 runt om i landet. Ägare är svenska staten.

STRÅLFORS

Utmaningen var att implementera Strålfors telefoni genom att avropa det ramavtal som Postnord har med Tele2 med de önskade anpassningarna som Strålfors önskade. Strålfors gick från en traditionell telecomplattform med Telia. Där ingick system för Strålfors kundtjänst samt Dectsystem på tre av siterna. Utmaningen var att gå från traditionell telefoni med kundplacerad växel och stödsystem till en molnbaserad plattform där tjänsterna var utformade på annorlunda sätt än tidigare.

SODEXO

Telemanagement sköter managementtjänsterna kring Sodexos telekommunikationer. Som en del av åtagandet kommer Telemanagement att agera Service Manager och Contract Manager samt hantera Telecom Expense Management (TEM) och fungera som systemägare och förvaltare.

SKOLINSPEKTIONEN

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Vi har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö. Verksamheten består av ca 440 medarbetare fördelade på 5 orter varav Stockholm är huvudkontor med hälften av alla medarbetare.