FÖRETAGET

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige och företräder 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Företag är primärt med i ett arbetsgivarförbund och/eller i en branschorganisation.

UTMANINGEN

Med 50-talet olika förbund som kunder som har olika behov och förutsättningar med en gemensam telefonifunktion uppstår en betydande komplexitet. Behovet av en kundingång i form av svarservice behöver utvecklas och integreras i den gemensamma lösningen. Förutsättningen är att tjänsten ska vara outsourcad.

UPPDRAGET

Telemanagements uppdrag var att som projektledare och specialister genomföra stegen;

  1. Förstudie för att få fram ett beslutsunderlag som alla intressenter kunde enas kring
  2. Ta fram kravspecifikationer och underlag för upphandling
  3. Stödja upphandlingsprocessen
  4. Parallellt utarbeta nya processer, rutiner samt nytt arbetssätt för ledning och styrning av området
  5. Interimt bemanna rollen som ansvarig för tjänsten samt projektleda transitionen till ny leverantör


RESULTATET

Resultatet av arbetet blev förutom betydande kostnadseffektivisering även rätt och anpassade tjänster för de olika kundkategorierna. Tjänsten innebar också en ökad tydlighet av processerna kring telefoni samt möjlighet till styrning och uppföljning.