UTMANINGEN

Utmaningen var att implementera Strålfors telefoni genom att avropa det ramavtal som Postnord har med Tele2 med de önskade anpassningarna som Strålfors önskade. Strålfors gick från en traditionell telecomplattform med Telia. Där ingick system för Strålfors kundtjänst samt Dectsystem på tre av siterna. Utmaningen var att gå från traditionell telefoni med kundplacerad växel och stödsystem till en molnbaserad plattform där tjänsterna var utformade på annorlunda sätt än tidigare.

UPPDRAGET

Telemanagements uppdrag var att genomföra implementation till Tele2 växel enligt Postnordsavtal med Tele2. Med anpassningar för Strålfors gällande förvaltning (felanmälan, beställningar och fakturor. Det ingick dessutom att genom införandet av den nya plattformen anpassa och förändra verktygen för kundservice samt att ersätta dect med mobiltelefoni.

  • Leda förstudie samt arbete med Order argreement till Tele2 för avropet från Postnords ramavtal.
  • Leda projektet samt Strålfors resurser
  • Ansvara för arbetet med Tele2 projektledare
  • Kontakterna och för Strålfors räkning uppsägning av befintligt avtal


RESULTATET

Projektet resulterade i att Strålfors gick över till den nya plattformen. Genom kunddataarbetet kunde ca 50% av tidigare anknytningar städas bort.
I och med bytet av plattform och leverantör samt arbetet i projektet kunde Strålfors gå från  en årskostnad på ca 4,5 miljoner till en ny årlig kostnad på ca 1,2 miljoner och spara ca 3 miljoner kr per år.