Telemanagement sköter managementtjänsterna kring  Sodexos telekommunikationer. Som en del av åtagandet kommer Telemanagement att agera Service Manager och Contract Manager samt hantera Telecom Expense Management (TEM) och fungera som systemägare och förvaltare.

FAKTA OM SODEXO

Sveriges och Nordens ledande Service Managementföretag. Erbjuder behovsanpassade supporttjänster och andra specialtjänster inom bl.a: Fastighetstjänster, Måltider & Vending, Arbetsplatstjänster, städtjänster m.m. Ca 2 400 användare i Sverige av telekom och IT. Bedriver verksamhet på ca 800 adresser.

BAKGRUND

Komplex kommunikationsmiljö. Behov av att sänka kostnader, spara tid samt att fokusera på egen kärnverksamhet. Kompetens, flexibilitet och besvärsfrihet är andra faktorer.

TELEMANAGEMENTS ÅTAGANDE

Telemanagement ansvarar för managementtjänsterna kring Sodexos telekommunikationer. Innehåll Service Manager och Contract Manager samt hantera Telecom Expense Management (TEM) och fungera som systemägare och förvaltare. Uppdraget sker till fasta pris och följs upp genom KPI:er som kostnadssänkningar, nöjda användare & verksamhetsnytta.