Process

Processerna ska vara enkla, effektiva och anpassade efter kundens behov. Organisationen ska vara byggd på ett sätt som på ett effektivt sätt stöttar kundupplevelsen.

Positiva kundupplevelser ökar konkurrenskraften

Digitaliseringen skapar helt nya förutsättningar för hur människor kommunicerar, samarbetar och gör affärer. Vi ser också att människor värdesätter upplevelser i allt högre grad. Vi får lojala kunder genom att fokusera på att leverera en enhetlig och kundanpassad kundupplevelse i samtliga interaktioner med kund och över tid. Det kräver förmåga att utveckla,  leverera och följa upp. Förmågan att ge rätt kundupplevelser skapar långsiktig lönsamhet och konkurrensfördelar.

Vi arbetar med att utveckla kundmötet och har en gedigen kunskap inom Customer Experience (CX), serviceleverans, kundresor, Call Center, servicedesk och kundtjänster. Som konsulter och projektledare arbetar vi med förändring och implementering av nya arbetssätt och nya verktyg. Alltid med ett gott ledarskap i grunden för att få med alla människor i processen.

Exempel på uppdrag

  • Verksamhetsomställning från tidigare drygt 170 lokala kontor styrs kundmötet om till ett centralt Kundcenter med ökad intäkt och en kvalitativ kundprocess
  • Digitalisering av kundmötet – införande av nya arbetssätt , ärendehantering samt process för digitalt kundmöte
  • Implementation av ärendehanteringssystem med nya processer och arbetssätt
  • Projektledare vid etablering av kommunalt kontaktcenter, organisation, teknik och processer
  • Implementation av global kontaktcenterlösning med nya smarta arbetssätt
  • Utveckling av bemanningsplanering – WFM – processer
  • Outsourcingstrategi global retailkedja
  • Kundresekartläggning stiftelse

En grundligt genomförd upphandlingsprocess för myndighet med specifika krav och behov

Fortifikationsverket förvaltar Försvarsmaktens alla byggnader och anläggningar i Sverige; många av dem i glesbygd. För att säkerställa myndighetens behov av en robust, säker, effektiv och uppdaterad telefonilösning fick Redway uppdraget att i samverkan med...

Kundservice i världsklass med ny strategi för outsourcing

Orsakerna till olikheterna spårades bland annat tillbaka till att kundservicefunktionen utfördes både inhouse och var outsourcad till en stor mängd externa leverantörer. Uppföljningen av den verksamhet som bedrevs inhouse och den som var outsourcad såg olika ut och...

Starten på en förändringsresa: Organisations- och verksamhetsanalys av IT-avdelning

IT-avdelningen på Uddevalla kommun tillhandahåller drift och teknisk systemförvaltning, supporttjänster, lösningar för IT-arbetsplatsen samt arbetar med att utveckla kommunens e-tjänster och enklare applikationer. Merparten av de tjänster som avdelningen levererar till kommunens förvaltningar produceras i egen regi, allt från driftövervakning till i ordningsställandet av hårdvara som laptops, surfplattor och mobiltelefoner.

TELGE ENERGI

Telge Energi är ett av Sveriges starkast växande oberoende elhandelsbolag och har idag 170 000 kunder nationellt. Under åren har bolagets likställts med en prispressare men under senare år har man lyckats bygga ett mycket starkt varumärke kring sin miljöprofil. Idag säljer Telge Energi endast ren el från sol, vind och vatten.

SVENSKT NÄRINGSLIV

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige och företräder 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Företag är primärt med i ett arbetsgivarförbund och/eller i en branschorganisation.

REGION HALLAND

Region Hallands vision är att Halland ska vara den bästa livsplatsen. Detta innebär att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Regionen bedriver verksamhet inom sjukvård, kollektivtrafik samt kultur och verkar för att skapa arbetstillfällen, hållbarhet och attraktiva bostadsområden. Idag arbetar mer än 7 600 personer med över 320 olika yrken inom Region Hallands verksamheter.