Upphandlingskonsulter

Upphandlingskonsulter inom telefoni och telekommunikationer. Letar du efter upphandlingskonsulter som kan hjälpa dig till bästa möjliga resultat? Det är få organisationer som har den spetskunskap som i dag krävs för att få till en lyckad upphandling inom teleområdet. Konsekvenserna av en misslyckad upphandling är stora. Dels i form i för höga kostnader, dels att verksamheten inte får de hjälpmedel som man behöver för att effektivt kunna utföra sitt arbete och kunna ge en bra kundservice.

Låt därför proffsen hjälp er vid er upphandling. Att ta in extern hjälp av konsulter för upphandling är mer eller mindre en förutsättning för att genomföra en framgångsrik upphandling. Vi kan vara rådgivande i upphandlingen av telefoni och telekommunikationsupphandlingar. Vi kan även vara projektledare för hela telefon i eller telekomupphandlingen.

Hos Redway finns Sveriges bästa och mest anlitade upphandlingskonsulter inom telefoni och telekommunikation.

Vi erbjuder er konsulttjänster inom upphandling som hjälper er att genomföra en strukturerad och lyckosam upphandling. En strukturerad upphandlingsprocess lägger grunden till enkel förvaltning och kostnadseffektiva lösningar. Våra upphandlingskonsulter har erfarenhet av 100-tals upphandlingar och vi garanterar inte bara optimala priser utan även väl strukturerade avtal.

Vi kan med säkerhet erbjuda dig professionell hjälp inom konsultområdet för upphandling. Vi har arbetat med kommunikationsfrågor i mer än 25 år och vi genomför årligen ett 60-tal upphandlingar, vilket innebär att vi alltid har färska erfarenheter om marknadens lösningar, tjänster och priser. Så vad väntar du på? Låt oss hjälpa er redan idag att vinna er upphandling.

OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR

Vi arbetar även med offentliga upphandlingar har en omfattande erfarenhet av LOU och avrop från ramavtal.

FRÅN TELEFONI TILL KOMMUNIKATION!

Vi är våra kunders partner på resan från telefoni till effektiv kommunikation. Våra tjänster omfattar hela vägen från strategi till upphandling, implementation och uppföljningskontroll av kostnader och avtal. Grundbulten i vår verksamhet är vår leverantörsoberoende och vår orubbliga tro på telekommunikationernas möjligheter.

EXEMPEL PÅ AKTUELLA UPPHANDLINGAR:

  • Kommunikation som tjänst
  • Mobila tjänster
  • Fasta och mobila telefonilösningar
  • Contact center lösningar
  • IT-Infrastruktur
  • Internationella kommunikationstjänster.
  • Video
  • Ärendehanteringssystem

FÖR MER INFORMATION:

Kontakta Maria Lindell Tel: +46 762 82 87 36 , mail