SERVICE MANAGER – VÄGEN TILL EN BESVÄRSFRI TELEKOMLÖSNING

Redway erbjuder dig en resurs som hanterar, samordnar och säkerställer en effektiv leverantörsstyrning och förvaltning av dina upphandlade tjänster.

Tänk dig att du har tecknat ett nytt kontrakt med en leverantör eller kanske har ett gammalt kontrakt som du inte tycker levererar det du förväntar dig, och samtidigt har du inte några resurser med rätt profil för arbetet. Vad gör du då?

Att kontinuerligt arbeta med ett aktivt förvaltningsarbete skapar både utveckling och verksamhetsnytta eftersom effektivitet skapas i samspel mellan företagets processer och den stödjande tekniken.

Service Manager är en tjänst från Redway som bemannas av personer med lång erfarenhet och dokumenterad kunskap. De har samtliga haft ansvaret i företag att optimera värdet av de kontrakt som tecknats.

Vi erbjuder en Service Manager som:

• Kan etablera och upprätthålla effektiva leverantörsrelationer
• Skapar kontroll och struktur för mätning och styrning
• Hjälper dig att styra mot de mål som sätts upp
• Bygger en effektiv förvaltning och utveckling
• Håller interna dialogen med verksamheten för maximal nytta

För mer information kontakta Jonas Magnusson +46 70 653 11 54 , mail