Hon kallar sig för en engagerad generalist som alltid haft en stark digital prägel. Med en bakgrund som ekonom, och med erfarenhet inom IT-branschen och som managementkonsult ska nu Maria Lindell axla rollen som vd på Redway. Och siktet, det är inställt högt!

Merparten av hennes arbetsplatser har varit ägarledda bolag och har gett henne en unik erfarenhet av den speciella entreprenörsanda som finns i den typen av företag. Med erfarenhet från en rad olika branscher; allt från tillverkning till marknadsföring, har hon skapat sig en värdefull kompetens som blir näst intill ovärderlig när hon nu ska ta Redway till nya höjder.

Maria är bekant med vd-rollen sedan tidigare. Mellan 2012 och 2017 var hon vd för Roupéz, ett företag som säljer produktmedia.

Vilken typ av bolag vill du att Redway ska vara? Nu och framåt.

– Redways vision är att möjliggöra den bästa kundupplevelsen. Vårt mål är att vara det självklara valet när ett företag vill utveckla sitt kundfokus och sina digitala kundmöten. Detta möjliggörs först och främst genom tekniken. Väl fungerande och anpassade plattformar och system behövs för att skapa nya värden för kunderna. Processen är också viktig; enkla, effektiva och anpassade processer efter kundens behov. Sist men absolut inte minst, människorna. Att få med rätt typ av människor är den enskilt viktigaste faktorn för att få en digital transformation att verkligen hända och fungera i vardagen.

Vilken kultur ska genomsyra Redway?

– Kulturen på Redway måste präglas av insikt, passion och genomförandekraft! Vi har fantastiska människor hos oss som är kompetenta, erfarna och nyfikna, vi har ett stort engagemang och vi får saker att hända på riktigt. Vi omsätter goda idéer och visioner till verklighet. Jag drivs av viljan att göra skillnad och skapa ett framåtdriv. Tillit och en kultur där vi arbetar tillsammans för kundens bästa anser jag vara nyckeln till framgång.

När det kommer till kundupplevelsen, vilka utmaningar skulle du säga att svenska företag står inför idag?

– Kundernas förväntan ökar hela tiden och vi vänjer oss snabbt vid en viss servicenivå, dessutom går utvecklingen rasande snabbt och nya tekniker och snabbfotade, innovativa företag, ändrar spelplanen vilket gör att nya behov föds varje dag. Snabbhet och öppenhet blir nycklar för att kunna vara fortsatt relevanta. Många företag lider dessutom av en avsaknad av visioner och en naturlig plats i strategiarbetet. Utvecklingen sker ofta utan helhetssyn. Ett annat problem är att många jobbar i föråldrade system och med gammal arkitektur.  Kundmötesprojekt tenderar att fokusera för mycket på teknik, och för lite på kund. Samverkan och att arbeta tvärfunktionellt är otroligt viktigt. Komplexiteten ökar med informationsbehovet. Informationen är grunden för att förstå din kund och det är inte ovanligt med öar av information som inte hänger ihop.