Åsa Egnell, konsult på Redway, om hur hur företag bör anpassa sin verksamhet efter den snabba digitaliseringen, vad Redway gör annorlunda mot resten av branschen och vikten av att se sina kunder som vänner.

Åsa har 20 år inom retailbranschen bakom sig där hon axlat roller som avtalsansvarig och inköpschef, redan då jobbade hon med att implementera affärssystem och med att utveckla verksamheter på olika sätt. Idag benämner hon sig själv som verksamhet- och managementkonsult och på Redway, där hon varit det senaste året, jobbar Åsa med digitalisering och med att implementera system som möjliggör kundmötet. Här händer det nya saker hela tiden och hon understryker att hon trivs otroligt bra: 

– Redway är ett bolag i förändring och jag tycker att det är extremt kul att vara med på den här resan. Vår vd, Maria Lindell är också en grym chef, jag känner mig väldigt trygg med henne som VD. Mina kollegor är mycket kompetenta och det finns alltid någon att rådfråga.

Åsa ser stora skillnader på hur Redway och andra konsultbolag arbetar:

– Jämför man oss med andra konsultbolag är den största skillnaden att vi inte bara går in och pekar på vilka förändringar organisationen eller företaget behöver genomföra, för att sedan presentera en rapport. Vi är med på hela resan vilket gör oss ganska unika. Flera av mina kunder befinner sig precis som Redway under en förändringsresa, oavsett vilken förändringsfas kunden befinner sig i, är kundens behov och tekniken alltid i fokus.

“Ska man ta digitaliseringen på allvar måste
man ha koll på väldigt många olika delar”

Att jobba ute hos kund innebär att Åsas kunder också blir hennes kollegor. Det blir därför enligt Åsa väldigt viktigt att ha en avslappnad relation som bygger förtroende över tid:

– Det är väldigt givande att träffa kunder, speciellt om man har kul tillsammans och kan skämta ihop. Jag gillar att skapa en avslappnad stämning, och jag strävar efter att vi tillsammans ska ha kul på vägen. Att ha en bra relation med kunderna är A och O eftersom det handlar om att bygga långsiktiga relationer som bygger på ett ömsesidigt förtroende.

Plan för digitaliseringen

Så hur ska egentligen företag anpassa sin verksamhet efter den snabba digitala transformationen, som konsult har Åsa kartlagt vad hon anser vara det viktigaste, oavsett vilken bransch det handlar om: 

– Det är väldigt viktigt att man har en förankrad strategi och att man definierat vad det är man vill åstadkomma. Jag tror också att det är viktigt att företaget eller organisationen utser någon som har ett internt ansvar för digitaliseringsresan, en projektledare eller en annan roll som har mandat att driva igenom beslut. Ofta ser jag många mellanchefer som gör sitt bästa och som har fått ett antal direktiv kring digitalisering. Det resulterar i att man jobbar i sina olika silos men tappar helhetsperspektivet. Det är därför det är så viktigt med någon som driver helheten. Ska man ta digitaliseringen på allvar måste man även ha koll på alla delar i processen. Det kan handla om allt från styrning till IT-arkitektur eller till den faktiska mognaden inom organisationen. Det handlar väldigt mycket om ledarskap och att kommunicera syftet och fördelarna med digitaliseringen till medarbetarna, så att de vill vara och verkligen är med på resan.