PROJEKTLEDARE TELEFONI

Behöver Ni en projektledare telefoni då har ni kommit rätt. Redway erbjuder konsulter och projektledare inom telefoni oavsett om det handlar mobil telefoni – fast telefoni eller IP-telefoni eller de tillhörande lösningar som normalt förekommer. Vi är våra kunders partner på resan från telefon till  till effektiv kommunikation.

För att lyckas med komplexa telefoniprojekt  krävs förståelse, kunskap och inte minst en erfaren projektledare

Redway projekttjänster är speciell utvecklade för organisationer som behöver hjälp med planering, ledning och operativt stöd för olika uppdrag inom telefoniområdet. Du får hjälp med att nå resultat och mål som bidrar till förändringar och att skapa mervärden. Som direkt resultat av detta kommer du att spara pengar, undvika frustration och verksamhetsstörningar.

Redway projektledare telefoni är specialiserade. De har alla en gedigen verktygslåda och erfarenhet av förekommande modeller och metoder som till exempel PROPPS, PEJL och den egenutvecklade modellen TEMPO.

DU KAN FÅ HJÄLP MED ATT:

  • Initiera och lansera projekt
  • Planera och designa av projekt
  • Leda hela eller delar av projekt
  • Övervaka att huvudmål och delmål nås i tid
  • Få förväntat resultat i rätt tid

Redway arbetar med alla typer av projekt – små som stora. Du får i alla lägen ett fullständigt engagemang, kunskap, effektivitet och en garanterad leveransprecision. Du får också tillgång till projektledare och projektresurser med dokumenterad erfarenhet. Referenser lämnas på begäran.

TJÄNSTEINNEHÅLL:

  • Projektåtagande med projekt- och programledning
  • Resurser som ”kunddata” och ”supportetablering”
  • Projektgranskning
  • Bemanning med projektledare eller stödresurser till alla era ICT-projekt.


FRÅN TELEFONI TILL KOMMUNIKATION!

Vi är våra kunders partner på resan från telefoni till effektiv kommunikation.

Våra tjänster omfattar hela vägen från strategi till upphandling, implementation och uppföljningskontroll av kostnader och avtal. Grundbulten i vår verksamhet är vår leverantörsoberoende och vår orubbliga tro på telekommunikationernas möjligheter.

För mer information kontakta Maria Lindell tel: +46 762 82 87 36 mail

Redway är oberoende affärskonsultföretag med kontor i StockholmGöteborg och Helsingfors.

Företaget hjälper sina uppdragsgivare inom näringsliv och samhälle att nå affärsmål och förbättra sin konkurrenskraft. Tjänsteutbudet omfattar allt från att skapa besparingar via intelligent upphandling av tekniklösningar, till att förbättra effektivitet, affärs- och kundnytta med hjälp av Telekommunikation och IT.