Människa

Att få med människor är den enskilt viktigaste faktorn för att få en digital transformation att verkligen hända och fungera i vardagen. Ett gott ledarskap är grundplåten för att människor ska möte andra människor på bästa sätt.

Förändringsledning

Att leva i förändring är en förutsättning för framgång och utveckling. En förutsättning för att kunna lyckas är organisationers förmåga att hantera och ta till sig förändring.

Målet med förändring är att ta sig från ett nuläge till önskat framtida läge.

Ta hjälp av någon av våra förändringsledare för att lyckas i din transformation och säkra framgångsrika och välmående projektteam. Vi har erfarenhet av att arbeta i komplexa och utmanande projekt med många intressenter.

Exempel på uppdrag

  • Organisationsförändringar i samband med förändring från lokal kundservice till central för privat organisation
  • Förändring av organisation och arbetssätt för kundtjänst och handläggare för stiftelse
  • Samlokalisering av telefonistverksamhet – Region

Ledarskap och coachning

Utvecklande ledarskap är en förutsättning för att nå framgång.  Ny i rollen som kundservicechef, teamleader eller i behov av förändring och utveckling? Vi hjälper företag och organisationer utifrån era specifika förutsättningar och ambitionsnivå.Vi coachar ledare inom din organisation som kan driva arbetet framåt. Vi hjälper också till att bygga upp team och att komma igång med förändrade arbetssätt och processer. Vår ambition är att vara ett stöd på resan och att hitta nya sätt att arbeta som passar din organisation bäst och gör skillnad för din verksamhet.

Vi kan även stötta upp med interims-tjänster vid tillfälliga behov.

Exempel på uppdrag

  • Interimschef kundtjänst
  • Interimschef IT-avdelning
  • Coachning av kundtjänst och kundtjänstchef

Kundservice i världsklass med ny strategi för outsourcing

Orsakerna till olikheterna spårades bland annat tillbaka till att kundservicefunktionen utfördes både inhouse och var outsourcad till en stor mängd externa leverantörer. Uppföljningen av den verksamhet som bedrevs inhouse och den som var outsourcad såg olika ut och...

Starten på en förändringsresa: Organisations- och verksamhetsanalys av IT-avdelning

IT-avdelningen på Uddevalla kommun tillhandahåller drift och teknisk systemförvaltning, supporttjänster, lösningar för IT-arbetsplatsen samt arbetar med att utveckla kommunens e-tjänster och enklare applikationer. Merparten av de tjänster som avdelningen levererar till kommunens förvaltningar produceras i egen regi, allt från driftövervakning till i ordningsställandet av hårdvara som laptops, surfplattor och mobiltelefoner.

REGION HALLAND

Region Hallands vision är att Halland ska vara den bästa livsplatsen. Detta innebär att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Regionen bedriver verksamhet inom sjukvård, kollektivtrafik samt kultur och verkar för att skapa arbetstillfällen, hållbarhet och attraktiva bostadsområden. Idag arbetar mer än 7 600 personer med över 320 olika yrken inom Region Hallands verksamheter.