Bli en av oss

Vi söker alltid nya talanger till Redway. Här får du möjlighet att arbeta med spännande uppdrag och i nära samarbete med våra kunder. Du ges möjlighet att utveckla våra kunder, deras affärer och givetvis dig själv. Skicka en länk till din LinkedIn-profil eller ett CV och en kort presentation via vårt ansökningsformulär så hörs vi!

Just nu söker vi:

VERKSAMHETSKONSULT CX MED DIGITALT FOKUS

Stockholm, Mälardalen, sydvästra Sverige

Om Redway
Redway hjälper våra kunder att skapa förutsättningar för att leverera den bästa kundupplevelsen. Detta gör vi genom balansera de olika perspektiven Människa – Teknik – Process. Vi skapar nytta för våra kunder genom en bättre arbetsmiljö, kostnadseffektivitet och intäktsökningar.

Arbetsområde
CX, Customer Experience, är ett erbjudande inom Redway med fokus på kundupplevelsen och kunddriven förändring. CX definieras med de interaktioner och erfarenheter kunderna har under deras resa genom företaget eller organisationen, från första kontakten till att bli en glad och lojal kund.

Vi söker dig som inspieras av att medverka till förändring i små och stora organisationer. Du tänker innovativt och förstår hur CX påverkar människor och grupper, processer, teknik och affärsmodeller.

Som CX-konsult på Redway ges du möjligheten att arbeta i spännande och utmanande projekt i korsfunktionella team i olika branscher och även nära Redway-konsulter med andra inriktningar.

Din profil
• Du har minst 5 års erfarenhet som verksamhetsutvecklare inom CX, kundtjänst eller Contact Center-området
• Du har ett system- och teknikintresse
• Du har ett geniuint intresse för kunden, förstå kundens utmaningar och leverera med ett starkt kundfokus
• Du drivs av en inre entreprenörskraft och har förmåga att ta ansvar för din egen leverans och tid.
• Du motiveras av att arbeta proaktivt, bygga relationer och leverara mervärden till kund
• Du tycker om att arbeta i team, antingen med oss på Redway eller med kunden
• Du är driven att lösa komplexa situationer och kan se alternativa lösningar och hantera att förutsättningar ändras under projektets gång
• Du har en god övergripande affärsförståelse och kan prioritera aktiviteter löpande utifrån adderat värde
• Du har en vilja att ständigt utforska nya metoder och tekniker
• Du kan arbeta obehindrat på både svenska och engelska i våra kunduppdrag.

Meriternade om:
• Du har erfarenhet av systemimplementation, processutveckling och projektledning
• Du har erfarenhet av upphandling med kravställning, systemimplementationer, gärna av kontaktcenter-lösningar , WFM-lösningar, CRM och andra kringsystem
• Du har erfarenhet av komplexa organisationer
• Du har arbetat i en konsultroll
• Du har en relevant akademisk examen

De konsulter som blir framgångsrika på Redway har oftast tre framträdande styrkor:

• Insikt skapar förtroende hos våra kunder och gör oss stolta. Vi är nyfikna och frågvisa. Vi söker den kunskap vi behöver och vi är generösa med att dela den med andra.

• Passion gör oss engagerade, vilket både syns och känns hos kunder och kollegor. Vi är hängivna, bryr oss om och tror på att göra saker tillsammans. Vi sprider glädje och trivsel och ser varandras olikheter i personlighet och kompetens som styrkor.

• Med Genomförandekraft omsätter vi goda idéer och visioner till verklighet. Vi skapar resultat och förändring genom att inspirera, motivera och utmana. Med energi och glädje får vi saker att hända!

Ansökan sker nedan. Bifoga CV samt en motivering på svenska till varför just du passar hos oss på Redway! Vi ser fram emot din ansökan!

 

TJÄNSTEDESIGNER

Stockholm och Mälardalen

Om Redway
Redway hjälper våra kunder att skapa förutsättningar för att leverera den bästa kundupplevelsen. Detta gör vi genom balansera de olika perspektiven Människa – Teknik – Process. Vi skapar nytta för våra kunder genom en bättre arbetsmiljö, kostnadseffektivitet och intäktsökningar.

Arbetsområde

CX, Customer Experience, är ett erbjudande inom Redway med fokus på kundupplevelsen och kunddriven förändring. CX definieras med de interaktioner och erfarenheter kunderna har under deras resa genom företaget eller organisationen, från första kontakten till att bli en glad och lojal kund.

Vi söker dig som inspieras av att medverka till förändring i små och stora organisationer. Du tänker innovativt och förstår hur tjänstedesign påverkar människor och grupper, processer, teknik och affärsmodeller.

Som konsult inom tjänstedesign på Redway hjälper du våra kunder att se möjligheterna med de digtala kanalerna. Du ges möjligheten att arbeta utifrån kundbehov och hela vägen från idégenerering, analys av affärskrav, visualisering av koncept, effektkartläggning, kravutredning och framtagande av interaktionsdesign på konceptuell nivå.

Din profil
• Du har erfarenhet av att analysera kundbehov och bedöma affärs- -och verksamhetsnytta
• Du har erfarenhet av kunddriven tjänstedesign och att kartlägga kundresor
• Du har god erfarenhet av att dokumentera produkter, processer och utvecklingsprojekt
• Du har god erfarenhet av kravhantering och utveckling av tjänster i webb och mobil
• Du har ett stort intresse för utvecklingen inom webb, mobil och sociala medier
• Du har ett geniuint intresse för kunden, förstå kundens utmaningar och leverera med ett starkt kundfokus
• Du drivs av en inre entreprenörskraft och har förmåga att ta ansvar för din egen leverans och tid
• Du motiveras av att arbeta proaktivt, bygga relationer och leverara mervärden till kund
• Du tycker om att arbeta i team, antingen med oss på Redway eller med kunden
• Du är driven att lösa komplexa situationer och kan se alternativa lösningar och hantera att förutsättningar ändras under projektets gång
• Du har en god övergripande affärsförståelse och kan prioritera aktiviteter löpande utifrån adderat värde
• Du har en vilja att ständigt utforska nya metoder och tekniker
• Du kan arbeta obehindrat på både svenska och engelska i våra kunduppdrag

Meriternade om:
• Du har erfarenhet av att arbeta med datadriven analys
• Du har erfarenhet av agil utveckling
• Du har erfarenhet av rollen som Product owner
• Du har projektledarerfarenheter
• Du har erfarenhet av exempelvis design thinking, kundresekartläggning, business model canvas
• Du har erfarenhet av agila arbetsmetoder/tvärfunktionellt arbete
• Du har Intresse för analys och användarnas upplevelse av teknik
• Du har erfarenhet av komplexa organisationer
• Du har arbetat i en konsultroll
• Du har en relevant akademisk examen

De konsulter som blir framgångsrika på Redway har oftast tre framträdande styrkor:

• Insikt skapar förtroende hos våra kunder och gör oss stolta. Vi är nyfikna och frågvisa. Vi söker den kunskap vi behöver och vi är generösa med att dela den med andra.

• Passion gör oss engagerade, vilket både syns och känns hos kunder och kollegor. Vi är hängivna, bryr oss om och tror på att göra saker tillsammans. Vi sprider glädje och trivsel och ser varandras olikheter i personlighet och kompetens som styrkor.

• Med Genomförandekraft omsätter vi goda idéer och visioner till verklighet. Vi skapar resultat och förändring genom att inspirera, motivera och utmana. Med energi och glädje får vi saker att hända!

Ansökan sker nedan. Bifoga CV samt en motivering på svenska till varför just du passar hos oss på Redway! Vi ser fram emot din ansökan!

 

STRATEGISK IT-INKÖPARE

Stockholm, Mälardalen, sydvästra Sverige

Om Redway
Redway hjälper våra kunder att skapa förutsättningar för att leverera den bästa kundupplevelsen. Detta gör vi genom balansera de olika perspektiven Människa – Teknik – Process. Vi skapar nytta för våra kunder genom en bättre arbetsmiljö, kostnadseffektivitet och intäktsökningar.

Arbetsområde

IT-sourcing är ett erbjudande inom Redway som skapar stor affärsnytta för våra kunder genom att skapa förutsättningar för en stabil, säker och kostnadseffektiv IT-leverans, som syftar till att leverera den bästa kundupplevelsen.

Vi söker dig som inspieras av att medverka till förändring i små och stora organisationer. Du tänker proaktivt och förstår hur IT-sourcing påverkar människor och grupper, processer, teknik och affärsmodeller.

Som sourcing-konsult på Redway ges du möjligheten att ta ett stort ansvar att leda och arbeta i spännande och utmanande IT-inköpsprojekt hos våra kunder, som befinner sig inom såväl offentlig som privat sektor.

Våra uppdrag omfattar ofta hela affärens livscykel; från förstudie och analysfas till upphandling och implementering. Uppdragen genomförs ofta i team där du har med dig en eller flera kollegor.

Din profil
• Du har något eller några års erfareneht inom inköp och är väl bekant med LOU
• Du har i rollen som upphandlare/konsult ansvarat för genomförandet av hela upphandlingsprocessen
• Du har ett system- och teknikintresse och tidigare erfarenhet av IT-upphandlingar
• Du har ett geniuint intresse för kunden, förstå kundens utmaningar och leverera med ett starkt kundfokus
• Du drivs av en inre entreprenörskraft och har förmåga att ta ansvar för din egen leverans och tid.
• Du motiveras av att arbeta proaktivt, bygga relationer och leverara mervärden till kund
• Du tycker om att arbeta i team, antingen med oss på Redway eller med kunden
• Du är driven att lösa komplexa situationer och kan se alternativa lösningar och hantera att förutsättningar ändras under projektets gång
• Du har en god övergripande affärsförståelse och kan prioritera aktiviteter löpande utifrån adderat värde
• Du har en vilja att ständigt utforska nya metoder och tekniker
• Du kan arbeta obehindrat på både svenska och engelska i våra kunduppdrag

Meriternade om:
• Du har erfarenhet av sourcingprojekt inom telefoni, kontaktcenter, IT-arbetsplats, CRM.
• Du har erfarenhet av komplexa organisationer
• Du har arbetat i en konsultroll
• Du har en relevant akademisk examen

De konsulter som blir framgångsrika på Redway har oftast tre framträdande styrkor:

• Insikt skapar förtroende hos våra kunder och gör oss stolta. Vi är nyfikna och frågvisa. Vi söker den kunskap vi behöver och vi är generösa med att dela den med andra.

• Passion gör oss engagerade, vilket både syns och känns hos kunder och kollegor. Vi är hängivna, bryr oss om och tror på att göra saker tillsammans. Vi sprider glädje och trivsel och ser varandras olikheter i personlighet och kompetens som styrkor.

• Med Genomförandekraft omsätter vi goda idéer och visioner till verklighet. Vi skapar resultat och förändring genom att inspirera, motivera och utmana. Med energi och glädje får vi saker att hända!

Ansökan sker nedan. Bifoga CV samt en motivering på svenska till varför just du passar hos oss på Redway! Vi ser fram emot din ansökan!

 

LÖSNINGSARKITEKT INFRASTRUKTUR

Stockholm och Mälardalen

Om Redway
Redway hjälper våra kunder att skapa förutsättningar för att leverera den bästa kundupplevelsen. Detta gör vi genom balansera de olika perspektiven Människa – Teknik – Process. Vi skapar nytta för våra kunder genom en bättre arbetsmiljö, kostnadseffektivitet och intäktsökningar.

Arbetsområde

Infrastruktur är ett erbjudande inom Redway med fokus på att leverera en stabil, säker och kostnadseffektiv IT-leverans, som syftar till att leverera den bästa kundupplevelsen.

Vi söker dig som inspieras av att medverka till förändring i små och stora organisationer. Du tänker innovativt och förstår hur verksamhetsarkitektur påverkar människor och grupper, processer, teknik och affärsmodeller.

Som lösningsarkitekt inom infrastruktur på Redway arbetar du med helheten. Du arbetar med alla områden inom infrastruktur, som exempelvis plattformar, nätverk, IT-arbetsplat, MS Azure, IAM.

Du ges möjligheten att ta stort ansvar att leda och arbeta arbeta i spännande och utmanande projekt hos våra kunder, som befinner sig inom såväl offentlig som privat sektor.

Din profil
• Du har erfarenhet av att jobba som IT-arkitekt, i enlighet med etablerade arkitekturmetoder, verktyg och processer
• Du har erfarenhet av att arbeta tekniskt med IT-arkitektur inom exempelvis applikationsplattformar, nätverk, lagring eller operativsysstem och behärskar något av dessa områden mer på djupet.
• Erfarenhet av att arbeta som teknisk projektledare
• Erfarenhet av att bygga och sätta målarkitekturer inom infrastrukturområdet
• Du har ett geniuint intresse för kunden, förstå kundens utmaningar och leverera med ett starkt kundfokus
• Du drivs av en inre entreprenörskraft och har förmåga att ta ansvar för din egen leverans och tid.
• Du motiveras av att arbeta proaktivt, bygga relationer och leverara mervärden till kund
• Du tycker om att arbeta i team, antingen med oss på Redway eller med kunden
• Du är driven att lösa komplexa situationer och kan se alternativa lösningar och hantera att förutsättningar ändras under projektets gång
• Du har en god övergripande affärsförståelse och kan prioritera aktiviteter löpande utifrån adderat värde
• Du har en vilja att ständigt utforska nya metoder och tekniker
• Du kan arbeta obehindrat på både svenska och engelska i våra kunduppdrag

Meriternade om:
• Du har erfarenhet av att leda designarbete enligt agila metoder
• Du har erfarenhet av att arbeta i verksamhet med höga säkerhetskrav
• Du har erfarenhet av komplexa organisationer
• Du har arbetat i en konsultroll
• Du har relevant akademisk examen

De konsulter som blir framgångsrika på Redway har oftast tre framträdande styrkor:

• Insikt skapar förtroende hos våra kunder och gör oss stolta. Vi är nyfikna och frågvisa. Vi söker den kunskap vi behöver och vi är generösa med att dela den med andra.

• Passion gör oss engagerade, vilket både syns och känns hos kunder och kollegor. Vi är hängivna, bryr oss om och tror på att göra saker tillsammans. Vi sprider glädje och trivsel och ser varandras olikheter i personlighet och kompetens som styrkor.

• Med Genomförandekraft omsätter vi goda idéer och visioner till verklighet. Vi skapar resultat och förändring genom att inspirera, motivera och utmana. Med energi och glädje får vi saker att hända!

Ansökan sker nedan. Bifoga CV samt en motivering på svenska till varför just du passar hos oss på Redway! Vi ser fram emot din ansökan!

 

Skicka in din ansökan direkt!