Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda. Atlas Copco är noterat på NASDAQ OMX Stockholmbörsen.

UTMANINGEN
Atlas Copco hade ett nytecknat avtal inom ”Kommunikation som tjänst” gällande dess telefoni. I och med detta avtal följde ett par utmaningar som behövde hanteras, bl.a. dessa:

 • Global koncern, decentraliserad organisation.
 • Behov av ökad samordning och gemensam kompetens.
 • Olika behov och mognad i bolagen.

UPPDRAGET
Till följd av utmaningarna fick Telemanagement i uppdrag att driva:

 • Utvecklings-/effektiviseringsprogram.
 • Proaktivitet i förvaltnings- och kravställande frågor mot leverantör.
 • Stötning av funktionsägare och tjänsteansvariga.
 • Stöttning och effektivare användande i verksamheten.

RESULTATET

 • Sänkta telefonikostnader.
 • Bättre samordning av interna krav.
 • Ökad leveranskvalitet genom samordnade leverantörskrav.
 • Bättre uppföljning och kontroll