Ahlsell är det ledande tekniska handelsbolaget i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner, med verksamhet även i Baltikum, Polen och Ryssland. Koncernen är numera börsnoterad och har ca 5 000 anställda och omsatte 2015 knappt 23 miljarder kronor.

UTMANINGEN
Ahlsell hade en option att omförhandla det befintliga avtalet för koncernens nordiska kommunikation och ICT. Utmaningen var att förhandla fram ett helt nytt nordiskt avtal för ny kommunikationslösning, priser och ett business case med tillräckligt bra resultat, samt att utnyttja hävstången i den fastställda sourcingstrategin inom IT.

UPPDRAGET
Göra en djuplodande marknads- och prisanalys
Agera rådgivare och koordinerande stöd under hela upphandlingsfasen
Ta fram business case för beslut på ledningsnivå
Utvärdera och göra pris och marknadsanalys över Ahlsells datanätverk (WAN) som hävstång i den totala sourcingstrategin inom IT
Agera expertförhandlare och stöd i hela processen fram till färdigt avtal

RESULTATET
Resultatet kunde mätas i både en bättre funktionsleverans och betydande kostnadseffektivisering enligt avtal och business case. Som del i detta kunde även Ahlsell åstadkomma ett betydande lyft av dataanslutningarna till anläggningarna (WAN) i Norden, i form av förbättrad tjänsteleverans, flexibilitet och kostnadseffektivitet.

TACK för ett mycket bra utfört arbete

Kenneth Larsson
CIO and Head of Group IT

Kontaktperson:
Maria Lindell
+46 762 82 87 36
maria.lindell@redway.se