UPPHANDLING

Upphandling av informationsteknik är nyckeln till en framgångsrik lösning för “det enkla kundmötet”. Vi har lång praktisk erfarenhet av upphandlingar och är din partner och expert i processen från krav till avtal.

RÄTT INNEHÅLL – RÄTT LEVERANTÖR – RÄTT PRIS – RÄTT AVTAL

Det handlar om att göra en upphandling på rätt sätt, med rätt innehåll och hitta besparingar, samtidigt som man måste veta hur tekniken kan förbättra effektivitet och generera ett mervärde. Därför är det naturligt att använda sig av spetskompetens när det är aktuellt med en upphandling.

Som oberoende affärskonsult har Redway djup kunskap, erfarenhet och insikt om upphandlingar av lösningar, teknik,  tjänster inom våra områden

  • Kundmötet som kontaktcenterlösningar och kundmötestjänster, ärendehanteringssystem etc
  • IT infrastruktur WAN, LAN, Wifi, nästa generations nätverk (SD-WAN), IoT-tillämpningar (Internet of things), molnanslutningar, applikationsdrift och IT-sourcing
  • Telefoni & digitala möten såväl teknik, tjänster och applikationer för fast- och mobil telefoni för verksamhetskritiska miljöer som t ex administration, produktion, Contact center, samverkansverktyg, e-tjänsteplattformar

Varje år medverkar vi i ett 50-tal upphandlingar. Uppdragsgivarna utgörs av företag och organisationer samt offentlig verksamhet i Sverige, Norden och internationellt. Med Redway får du en partner som har 30 års dokumenterad erfarenhet från att leverera komplexa projekt och som kan marknaden, dess aktörer och deras olika affärsmodeller.

TJÄNSTEINNEHÅLL

  • Projektledare
  • Upphandlingsledare eller specialiststöd
  • Erfarna förhandlare och avtalsspecialister
  • Interaktiva upphandlingar
  • Internationella upphandlingar
  • Upphandlingar i enlighet med LOU, LUF och avrop från ramavtal
  • Sourcing och Benchmark


STÖD HELA VÄGEN IN I MÅL

Hos oss får du stöd i hela processen – från planering före upphandlingen till tilldelning och färdigt avtal. Men vi finns även på plats med projektledning och projektstöd under själva implementeringen och i det fortsatta förvaltningsarbetet, om det skulle behövas. Vi är med andra ord ingen vanlig upphandlingskonsult.

För mer information kontakta Christophe Herly tel: +46 730 38 53 74 mail.