UPPHANDLA KOMMUNIKATION SOM TJÄNST

Upphandla kommunikation som tjänst (KST) blir allt populärare inom såväl den offentliga som privata sektorn. Insikten om fördelarna med att köpa en funktion istället för att själv äga system som ska driftas, utvecklas och underhållas gör att många kommuner och myndigheter väljer att outsourca datakommunikationen och telefonin.

FAKTA OM TELEMANAGEMENTS UPPHANDLING INOM KOMMUNIKATION SOM TJÄNST

Redway har hjälpt fler än 40 olika företag,  myndigheter, kommuner och landsting att genomföra upphandla kommunikation som tjänst under de senaste två åren. Vi är landets mest anlita konsulter och projektledare inom området upphandling Kommunikation som tjänst. Vi är garanterat leverantörsoberoende och har mer än 30 års erfarenhet inom telefoni, telekom, kontaktcenter och IT-infrastruktur.

NYA RAMAVTAL

Från och med 1 januari 2019 börjar Kammarkollegiets nya ramavtal inom kommunikationsområdet att gälla. Dessa ramavtal ska användas av samtliga myndigheter som lyder under regeringen samt av ett stort antal kommuner, kommunalförbund och landsting som separat tecknats sig för dessa avtal.
Avtalen, som är 4 st, är Kommunikation, Telefoni/Telekommunikationstjänster, Infrastruktur och samarbetslösningar.

Exempel på uppdragsgivare som vi hjälpt upphandla och införa kommunikation som tjänst :
Norrtälje kommun, Sandvikens kommun, Uppsala kommun, Motala kommun, Sida, Naturvårdsverket, Skolinspektionen, Svenska Filminstitutet, Riksrevisionen, Havs – och Vattenmyndigheten, Fortifikationsverket, Migrationsverket, Kungliga Biblioteket, Högskolan i Jönköping med flera.

Vi bistår våra kunder i hela processen från planering, krav och behov,  ta fram förfrågningsunderlag, utvärdering och tilldelning samt vid implementering. Vi arbetar även med att etablera effektiv förvaltning Kommunikation som tjänst lösningen.

Vill du har mer information om våra tjänster inom området kontakta Lars Hultman, kundansvarig offentlig sektor tel: 0730 68 39 04, mail.

Redway är oberoende affärskonsultföretag med kontor i StockholmGöteborg, Malmö och Helsingfors.

Företaget hjälper sina uppdragsgivare inom näringsliv och samhälle att nå affärsmål och förbättra sin konkurrenskraft. Tjänsteutbudet omfattar allt från att skapa besparingar via intelligent upphandling av tekniklösningar, till att förbättra effektivitet, affärs- och kundnytta med hjälp av Telekommunikation och IT