TELEFONSYSTEM CONTACT CENTER

Dagens konsumenter gör fler och medvetna val, och de flesta företag väljer att jobba med någon form av telefonsystem Contact Center för att tillgodose kundernas behov. För att skapa ett effektivt Contact Center krävs ett effektivt telefonsystem som specialanpassas för just ert Contact Center. Hos oss finner du erfarna konsulter och projektledare inom Contact Center.

I en tid då kvalité blir allt mer avgörande för kundens val är ett väl fungerande Contact Center och dess telefonsystem helt avgörande. Om ni ska kunna jobba effektivt med denna process måste ert Contact Center få mandat, rätt processer och stöd i form av ett telefonsystem som är anpassat för just verksamheten i ett Contact Center.

Kostnader och effektvitet i ett telefonsystem Contact Center Det dyker ofta upp frågor om effektivitet och kostnader för kundtjänster, och det finns många sätt att effektivisera denna verksamhet, bland annat genom rätt telefonsystem. Vi går från fasta lösningar till mobila telefonsystem och vi tror att ni är intresserade av lösningar som gör att ert Contact Center kan effektivisera processerna genom ett telefonsystem som är anpassat för framtida behov.

FRÅN TELEFONI TILL KOMMUNIKATION!

Vi är våra kunders partner på resan från telefoni till effektiv kommunikation.

Våra tjänster omfattar hela vägen från strategi till upphandling, implementation och uppföljningskontroll av kostnader och avtal. Grundbulten i vår verksamhet är vår leverantörsoberoende och vår orubbliga tro på telekommunikationernas möjligheter.

Vi hjälper våra kunder effektivisera och optimera, ICT och kundservice.  Vi arbetar med teknik, kostnader,  organisation och processer,  för att uppnå ökad lönsamhet och en kundservice i världsklass. Kort och gott – Vi förstärker er verksamhet med beställarstöd.

MER INFORMATION OCH VÅRA TJÄNSTER INOM CONTACT CENTER

Kontakta vår affärsansvarige Maria Lindell Tel: +46 762 82 87 36 eller mail

Redway är oberoende affärskonsultföretag med kontor i StockholmGöteborg och Helsingfors. Företaget hjälper sina uppdragsgivare inom näringsliv och samhälle att nå affärsmål och förbättra sin konkurrenskraft. Tjänsteutbudet omfattar allt från att skapa besparingar via intelligent upphandling av tekniklösningar, till att förbättra effektivitet, affärs- och kundnytta med hjälp av Telekommunikation och IT.