SAS är Skandinaviens ledande flygbolag och flyger på 119 destinationer inom Europa, Asien och USA. År 2015 reste drygt 28 miljoner passagerare med SAS. Bolaget har ca 11 000 medarbetare och omsatte nästan 40 miljarder kronor 2016.

UTMANINGEN

Nordiska mobila lösningar som var specialanpassade för att matcha SAS behov för olika verksamhetsdelar. Tjänsterna var också specialanpassade för att möta behovet av effektiv förvaltning, uppföljning, rapportering etc. i de olika skandinaviska länderna.

UPPDRAGET

  • Göra en djuplodande marknads- och prisanalys
  • Ta fram ett upphandlingsunderlag inklusive kravspecifikation
  • Ta fram business case som beslutsunderlag på ledningsnivå
  • Agera expert- och förhandlingsstöd under hela upphandlingsprocessen fram till färdigt avtal


RESULTATET

Resultatet kunde mätas i förutsättningar för betydande kostnadseffektivisering som förutom direkta besparingar även kunde skapade mer standardiserade lösningar för att möta målen med förenkling av förvaltningen dvs de indirekta kostnaderna för båda parter.

Priserna och business caset blev faktiskt bättre än förväntat tack vare Telemanagement

Jeff Markstedt
Head of Infrastructure