Samhall har varit under stark förändring under en längre tid och är nu på väg att bli ett renodlat tjänsteföretag i konkurrens på marknaden. Verksamheten består av ca 1 200 direktanställda och ca 20 000 utvecklingsanställda. I takt med förändringen utvecklades även affärsmodellen där tid är en avgörande faktor, med andra ord att ta betalt för levererad tid. Verksamhetens omfattning innebär också en stor utmaning att nå ut, leda och göra omställningar tillräckligt snabbt.

UTMANINGEN

Telekommunikationslösningen var anpassad för de direktanställda och hade funnits under lång tid. Verksamhetens behov pekade tydligt mot ökad mobilitet och flexibilitet, samtidigt som det fanns ett stort behov av investeringar i lösningar som skapar verksamhetsnytta. De dåvarande avtalen gick ut och Samhall var i behov av en tydlig strategi och målbild, för hur den framtida kommunikationen kan underlätta och skapa förutsättningar för förändringsresan.

UPPDRAGET

  1. Ta fram en ny strategi som siktar mot 2017 och är tillräckligt robust för att hålla över tid.
  2. Defininera aktiviteter som leder till uppfyllnad av strategin.
  3. Definiera upphandlingsobjekt för kommande avtalsperiod.


RESULTATET

Resultatet av den första fasen blev en tydlig kommunikationsstrategi och målbild, som utgick från affärslogiken och gav förutsättningar för styrbarhet och inriktning över tid. Konkretiseringen innebar en förändringsplan med tydliga steg för hur resan ”från telefoni till kommunikation” kan realiseras. Dessutom utformades konkreta aktiviteter och projekt för de närmaste åren som modell för hur investeringar kan utnyttjas effektivt.