Rundabordssamtal
Lär dig mer om hur ISO för kontaktcenter kan utveckla er verksamhet

Välkommen till våra digitala rundabordssamtal om ISO för kundkontaktcenter!

På Trelleborgs Kontaktcenter har man tagit hjälp av ISO standarden för kundkontaktcenter (ISO-18295) för att etablera nya processer i verksamheten.

Med standarden i ryggen införde man tydliga uppdragsbeskrivningar både för sin egen och för de olika intressenternas skull. Man identifierade samtidigt sina arbetssätt och hur man följer upp verksamhetens arbete. Arbetet har lett till tydligare förväntningar och högre medarbetarnöjdhet i organisationen.

I detta rundabordssamtal inspireras vi av Malin Ekblad, Kontakcenterchef i Trelleborgs kommun. Malin kommer berätta om sina erfarenheter och vad de lärt sig på sin resa till att arbeta i linje med ISO standarden. Därefter får ni tillsammans i en mindre grupp samtala kring sina egna erfarenheter inom ämnet och ta del av andras.

AGENDA

9:00-9:10 Vi hälsar välkomna och en kort bakgrund kring bakgrunden till standarden och arbetet med framtagandet av standarden. – Tekniskspecialist TK503 (ISO – 18925), Emma Link Redway

9:10-9:30 Malin Ekblad delar med sig av sina erfarenheter från arbetet hon genomfört tillsammans med sina kollegor på Trelleborgs Kontaktcenter.

9:30 – ca 10:15 Rundabordssamtal i grupper om ca 4 deltagare för att utbyta tankar och erfarenheter. Grupperna kommer fördelas så man grupperas med organisationer som har likheter med sin egen i så stor utsträckning som möjligt.

VEM KAN AMÄLA SIG?
Du som arbetar som chef eller verksamhetsutvecklare inom kommunalverksamhet, kommunalt ägda bolag, myndigheter eller offentliga organisationer.

NÄR?
5 september 2024 klockan 9:00-10:15 digitalt via Teams

Jag vill gärna anmäla mig!

Våra talare

Malin Ekblad, Kontaktcenterchef i Trelleborgs kommun

Emma Link, konsult på Redway och rådgivare
vid framtagandet av ISO för kundkontaktcenter