KUNDFOKUSERING SOM STRATEGISKT VERKTYG

Har du en klar bild över hur bra din organisation är på kundfokusering? Upplever kunderna er service som unik? Känner medarbetarna att de har ett stimulerande jobb?

Digitaliseringen skapar helt nya förutsättningar för hur människor samarbetar och gör affärer. Samtidigt ser vi hur människor värderar upplevelser i allt högre grad. Det ska vara enkelt och smidigt. Och det är i mötet med din organisation avgörandet sker.

För att lyckas med “enkla kund mötet”måste medarbetarna känna att kundhanteringen är meningsfull, begriplig och hanterbar. Det omfattar alla de system, processer och applikationer som behövs för att hantera kundrelationen.

När Redway startade sin verksamhet för 25 år sedan var kommunikationen mellan människor det viktigaste och det är en princip som fortfarande gäller. Redway är idag den ledande leverantören som kan hjälpa företag och verksamheter att snabbt nå en faktisk och upplevd ökad kundnöjdhet.

Redway förstår hur människor fungerar och agerar i sina roller som medarbetare, ledare och kunder. Vi kan tekniken och alla dess möjligheter. Genom en beprövad metodik kan vi snabbt identifiera utmaningarna, se möjligheter, för att därefter förändra processer, rutiner samt ge handfasta råd och stöd.

Inom området Kundfokusering erbjuder Redway tjänster som ger din organisation ökad affärsnytta, effektivitet och besparingsmöjligheter samtidigt som du får nöjdare medarbetare och kunder.

LÄS VIDARE OM VÅRA TJÄNSTER:

  • Servicefunktioner och samverkan
  • Kundservice a
  • Kundservicechef att hyra
  • Bemanningsplanering- WFM

Redway har ett unikt kunnande och har experter med lång erfarenhet i att praktiskt skapa förändringar i företag och organisationer som förbättrar resultat. Några av medarbetarna har startat i första linjen som kommunikatör, arbetat sig upp till högste chef för över 300 medarbetare och vunnit priser som bästa kundtjänst.

Redway vet hur man effektiviserar verksamheter samtidigt som svarstider och kundtapp radikalt minskar. Vi har också erfarenhet från att ha outsourcat några av Sveriges största kundtjänster som resulterat i att kunderna fått en radikalt ökad upplevd och faktiskt kundnöjdhet.

För mer information kontakta,  Maria Lindell, telefon: +46 762 82 87 36 eller mail.