KONTAKTCENTER – ERFARNA KONSULTER OCH PROJEKTLEDARE

Vi arbetar med att utveckla kundmötet och har en gedigen praktisk kunskap inom Kontaktcenter, Call Center, servicedesk och kundtjänster.

Som konsulter och projektledare arbetar vi med förändring och implementering av nya arbetssätt och ny informationsteknik.

Vi kan kundservice. Vi vet att kunden är den drivande kraften bakom varje enskilt företag och det gäller oberoende av bransch, storlek eller inriktning på verksamheten.

För att lyckas med sin kundservice måste medarbetarna känna att kundhanteringen är meningsfull, begriplig och hanterbar. Det omfattar alla de system, processer och applikationer som behövs för att hantera kundrelationen.

Hos Redway arbetar erfarna konsulter och projektledare med lång erfarenhet av att etablera och utveckla kontaktcenter. Vi arbetar med såväl människa, teknik och process.

När Redway startade sin verksamhet för 25 år sedan var kommunikationen mellan människor det viktigaste och det är en princip som fortfarande gäller. Redway är idag den ledande leverantören som kan hjälpa företag och verksamheter att snabbt nå en faktisk och upplevd ökad kundnöjdhet. Vi kan kundservice!

Vi arbetar med att effektivisera och optimera, teknik och kostnader, organisation och processer samt hitta nya och effektivare arbetssätt som både ökar lönsamhet och kundservice.

Från telefoni till kommunikation!

Vi är våra kunders partner på resan från telefoni till effektiv kommunikation. Våra tjänster omfattar hela vägen från strategi till upphandling, implementation och uppföljningskontroll av kostnader och avtal. Grundbulten i vår verksamhet är vår leverantörsoberoende och vår orubbliga tro på telekommunikationernas möjligheter.

För mer information kontakta Maria Lindell.

Redway är oberoende affärskonsultföretag med kontor i StockholmGöteborgMalmö och Helsingfors. Företaget hjälper sina uppdragsgivare inom näringsliv och samhälle att nå affärsmål och förbättra sin konkurrenskraft. Tjänsteutbudet omfattar allt från att skapa besparingar via intelligent upphandling av tekniklösningar, till att förbättra effektivitet, affärs- och kundnytta med hjälp av Telekommunikation och IT.