KOMMUNALA KONTAKTCENTER – ETABLERING OCH UTVECKLING

Vi arbetar med att utveckla kundmötet och har en gedigen praktisk kunskap inom Contact Center, Offentliga Kontaktcenter, Call Center, servicedesk och kundtjänster. Som konsulter och projektledare arbetar vi med att etablerar och utveckla kundmötet.

Kommunala kontaktcenter blir allt vanligare då medborgarservice har i allt större utsträckning blivit en av de viktigaste strategiska frågorna för våra kommuner – dagens medborgare förväntar sig en effektiv service från sin kommun. För att detta ska fungera är processer och rätt stöd i form av telefonsystem, kontaktcenterlösningar, ärendehanteringssystem några viktiga ingredienser.

VI KAN KOMMUNALA KONTAKTCENTER

Redway arbetar som konsulter och projektledare inom kontaktcenterområdet. Vi har arbetat med många kommunala kontaktcenter för att etablera och utveckla deras medborgarservice. Vi vet vad som behövs för att effektivisera och skapa en effektiv verksamhet. Våra konsulter har lång erfarenhet från både små och stora kundtjänster och medborgarservice hos kommunala kontaktcenter.

MEDBORGARSERVICE I VÄRLDSKLASS

För att lyckas med sin kundservice måste medarbetarna känna att medborgarservicen är meningsfull, begriplig och hanterbar. Det omfattar alla de system, processer och applikationer som behövs för att hantera kundrelationen. Redway vet hur man effektiviserar verksamheter samtidigt som svarstider och kundtapp radikalt minskar. Vi har också erfarenhet från att ha outsourcat några av Sveriges största kundtjänster som resulterat i att kunderna fått en radikalt ökad upplevd och faktiskt kundnöjdhet.

MER INFORMATION

Kontakta vår affärsansvarige Maria Lindell Tel: +46 762 82 87 36 eller mail.

OM OSS

Telemanagement är oberoende affärskonsultföretag med kontor i StockholmGöteborg och Helsingfors.
Företaget hjälper sina uppdragsgivare inom näringsliv och samhälle att nå affärsmål och förbättra sin konkurrenskraft. Tjänsteutbudet omfattar allt från att skapa besparingar via intelligent upphandling av tekniklösningar, till att förbättra effektivitet, affärs- och kundnytta med hjälp av Telekommunikation och IT.