Jönköping University har ca 10 000 studenter varav 1 500 internationella. Högskolan är en av de främsta inom internationellt studentutbyte och hör till de bästa i Sverige när det gäller att attrahera avgiftsbetalande studenter. Utbildning, forskning och uppdragsverksamhet bedrivs genom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan.

UTMANING

Jönköping University (JU) var enligt LOU tvungna att förnya avtal för telefoni och försörjning av mobiltelefoner. JU upplevde att man hade problem med en dålig kvalitet på sin utkontrakterade svarsservice där stora brister i informationsutbyte gjorde att JU inte presenterades på ett bra sätt. Vidare önskade JU en lösning med ökad mobilitet och att skapa ordning i hantering av mobiltelefoner.

UPPDRAG

Telemanagements uppdrag var att:

  1. Ta fram en strategi för kommande upphandling
  2. Värdera behov utifrån ledningens fokus och organisationens behov
  3. Sammanställa behov, krav och villkor
  4. Agera stöd vid implementation


RESULTAT

För att få ut det bästa inom de utpekade problemområdena beslöts att genomföra ett avrop och en upphandling. Det avrop som gjordes av en ”Kommunikation som tjänst” fokuserade på Svarstjänstens kvalitet och på möjligheten att skapa ökad mobilitet. Efter bara några månader märker JU stor skillnad i hur kvaliteten på informationen som Svarstjänsten lämnar har ökat betydligt med nöjdare ”kunder” som resultat.

En separat upphandling av ”Mobiltelefoner som tjänst” har resulterat i kontroll och miljömässigt mycket effektivare hantering av enheter. Högskolan minskar samtidigt sin egen hantering och administration och har skapat bättre förutsättningar för en ökad mobilitet.