BENCHMARK – FÖRDJUPAD INSIKT OCH KUNSKAP

Det är bättre att veta än att tro – då ligger du steget före!

Redway kan som oberoende affärskonsult ge dig fördjupad insikt hur din organisation ligger till i förhållande till din organisations potential och vad som är best practice.

Är du osäker på om du har rätt tjänster och rätt kostnader? Eller söker du effektiviseringar och besparingar? Behöver du en second opinion kring dina avtal och priser? Står du inför att revidera ICT-budgeten eller är det dags att upphandla nya avtal?

Oavsett i vilken fas din organisation befinner sig är det viktigt att veta hur man ligger till och veta vilken potential som finns.

Genom en benchmarkstudie får du ett kvitto på din organisations potential. Ett underlag som gör att du kan fatta rätt beslut, välja inriktning och göra rätt prioriteringar. En benchmark kan göras på olika nivåer – som en enkel prisjämförelse eller en fördjupad analys och rådgivning för att realisera effekter och potentialer. Ditt behov avgör omfattningen.

EXEMPEL PÅ OMRÅDEN DÄR VÅRA INSIKTER KAN APPLICERAS ÄR:

 • Fast och mobil telefoni och operatörstjänster
 • Datakommunikationstjänster
 • IT-driftstjänster
 • Contact center lösningar och tjänster
 • Internationella kommunikationstjänster

Telemanagements benchmarkmodell baseras på best practices från ett mycket stort antal upphandlingar. Vi vet vad skillnaden är mellan prislistor och marknadsmässiga priser. Vi sammanför insikt, tidigare resultat, rådande ekonomiska faktorer, efterfrågan och praktisk erfarenhet för att säkerställa att du betalar rätt pris och förbättrar avkastningen på planerade ICT-investeringar.

TJÄNSTEINNEHÅLL:

 • Sammanställning och analys av nuvarande kostnader och avtal
 • Jämförelse mot Best Practices
 • Alternativa lösningar och scenarios
 • Taktik och handlingsplan för att realisera potentialerna
 • Lågt hängande frukter som kan realiseras omgående
 • Rådgivning kring investeringar och budgetering

För mer information kontakta Maria Lindell, telefon +46 762 82 87 36 eller maria.lindell@redway.se