Bemanningsplanering är helt avgörande för att skapa en kostnadseffektiv organisation. Att ha rätt antal anställda, med rätt kompetens på plats i rätt tid, oavsett kontaktform, är en viktig länk i att leverera överlägsen kundservice och samtidigt hantera kostnaderna på ett bra sätt.

Redways affärskonsulter har gedigen operativ erfarenhet av bemanningsplanering. De har arbetat med både små och stora kundtjänster inom företag som till exempel SAS, Bredbandsbolaget och Manpower med kunder inom energi, telekom, media och offentlig sektor.

Men .

Redway kan ge dig stöd att designa och driva kundupplevelser effektivt genom ständiga förbättringar i kundservice som samtidigt höjer medarbetarnas trivsel och därigenom resulterar i exceptionell kundservice. Du kan ta del av en stor portfölj av lösningar som omfattar många av de viktiga processer som gör din kundservice mer effektiv:

 • Behovsanalys och prognostisering
 • Kostnadsstyrning och optimering
 • Planering och verksamhetsstyrning
 • Utbildning och kommunikation
 • Schemaläggning och rapportering

Med vår hjälp hittar du en optimal balans mellan arbetsbelastning och bemanning. Tjänsten riktar sig främst till er kundtjänst och omfattar hela processen från planering via uppföljning till leverans av mätbara resultat. vår metoder inom bemanningsplanering passar även i andra branscher där bemanningsplanering är viktig, exempelvis hemtjänst, sjukvård, äldreomsorg eller butik. Du kan även få ett aktivt stöd i att bygga upp en egen kompetens inom Bemanningsplanering WFM .

REDWAY ERBJUDER:

 • Förbättrad operativ effektivitet
 • Ökad tillgänglighet för kunderna
 • Prognosmodell för bemanningen som passar er verksamhet
 • Rätt nyckeltal för att beräkna bemanningsbehov för månad, vecka och dag
 • Ta kontroll på kostnaderna
 • Förhindra känslan av kaos med bra ledning i realtid
 • Ta fram rätt rapporter och data för beslutsstöd

För mer information bemanningsplanering kontakta affärsansvarig, Maria Lindell, telefon: +46 762 82 87 36 eller mail.

Redway är oberoende affärskonsultföretag med kontor i StockholmGöteborg, Malmö och Helsingfors. Företaget hjälper sina uppdragsgivare inom näringsliv och samhälle att nå affärsmål och förbättra sin konkurrenskraft. Tjänsteutbudet omfattar allt från att skapa besparingar via intelligent upphandling av tekniklösningar, till att förbättra effektivitet, affärs- och kundnytta med hjälp av Telekommunikation och IT