NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela värdekedjan – utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion samt ansvarar för beläggning och vägservice. NCC skapar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation med ett ansvarsfullt byggande som ger hållbart samspel mellan människa och miljö.

UTMANINGEN

NCC i Sverige hade genomfört en större omorganisation i syfte att bli mer kundfokuserad, öka effektiviteten samt inte minst bli mer kostnadseffektiv. Verksamheten hade förändrats kraftigt under senare tid framför allt ökat behov av mobilitet samt verktyg för att möta kunden. Telefon och telekommunikationen var i huvudsak baserad på traditionell PBX-baserade lösningar.

UPPDRAGET

  • Ta fram en strategi och inriktning för en målbild som harmonierar med företeget strategier.
  • Definiera och tydliggöra behov och krav för en konkurrensutsatt upphandling.
  • Stödja NCC i upphandlingsprocessen.
  • Implementera den nya lösningen och samordna leverantörens och NCC processer.


RESULTATET

Tack vare en konkret strategi och målbild som baserades på verksamhetsbehoven säkerställdes att resultatet av upphandlingen fick den framtidsäkra utformningen som NCC strävade efter. Tack vare en tydlig process från krav, upphandling till implementation skapades även förutsättningarna för en väl fungerande förvaltning och att effektmålen uppnåddes.

UTTALANDE

“….vi har samarbetat med Telemanagement under flera år och arbetat långsiktigt för att uppnå de mål som sattes upp…….
vi är mycket nöjda med Telemanagements projektledare som drev på oss och leverantören så att vi nådde målen med projektet……..

Lars-Erik Åhlin, ansvarig telefoni NCC i Sverige