Hur långt har ni kommit i ert kundupplevelsearbete – gör vårt test!

Idag är det knappast en nyhet att kundupplevelsen är ett viktigt strategiskt verktyg för företag som vill positionera sig på marknaden. När utbudet av tjänster och produkter blir allt mer lika varandra kan en positiv kundupplevelse var det som gör att er nästa kund väljer er – eller er konkurrent. Men hur ska en organisation agera för att lyckas i arbetet med att öka sin kundnöjdhet?

Redways erfarenhet är att det finns flera byggstenar som är viktiga för att lyckas skapa en positiv kundupplevelse. Byggstenarna handlar exempelvis om hur väl ni känner era kunder, hur ni tar tillvara på era kundinsikter och kundfeedback i ert utvecklingsarbete och hur engagemanget ser ut på både lednings- och medarbetarplanet. Med dessa på plats skapas förutsättningar för att både starta, optimera och accelerera arbetet i organisationen. Vi har därför tagit fram ett test för att mäta er mognadsgrad inom kundupplevelse och som ger er råd och stöd i hur ni kan ta ert arbete med kundupplevelsen vidare, oavsett var ni befinner er idag

Genom att utveckla er organisations förmåga att fokusera på kundupplevelsen kan ni göra flera direkt och indirekta vinster. Ett framgångsrecept för en bättre kundupplevelse är att lyssna och förstå, analysera, lära och agera för att ständigt kunna optimera och förbättra kundresan. Dessa förmågor är inte bara framgångsfaktorer när det handlar om att förbättra kundupplevelsen utan är styrkor vid all processutveckling.

Kundinsikter och kundfeedback finns på många olika håll i en organisation. Ni fångar dem säkert dagligen i kundservice, undersökningar, reklamationsprocesser, kunddialoger och på flera andra håll. Att samla insikterna är ett steg i rätt riktning men att dra slutsatser utifrån dem och faktiskt använda dem är ännu viktigare. En annan framgångsfaktor handlar om att våga låta insikterna ta plats och bli en naturlig del i så väl strategiska som operativa frågor.